Poprzednia

ⓘ Parteihochschule Karl Marx
Parteihochschule Karl Marx
                                     

ⓘ Parteihochschule Karl Marx

Parteihochschule Karl Marx beim ZK der SED – uczelnia powołana w 1946 w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech.

Przekazując treści z podstaw nauk społecznych w duchu marksistowsko-leninowskim wykładowcy przygotowywali kwalifikowane kadry dla centralnego aparatu partyjno-państwowego. Uczelnia, choć podlegała Komitetowi Centralnemu SED, formalnie była państwową szkołą wyższą, po powołaniu NRD z wpisem w 1953 do rejestru szkół wyższych tego kraju Hochschulregister der DDR, z prawem do przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych. Uczestnicy, w szczególności kurs rocznego, mieli od lat 60-tych, zazwyczaj już wyższe wykształcenie. Minimalny wiek dla studentów wynosił zwykle 25 lat. Absolwenci, po trzyletnich studiach, otrzymywali odpowiednik dyplomu licencjackiego w zakresie nauk społecznych Diplom-Gesellschaftswissenschaftler i wchodzili do kręgu, jeżeli już w nim wcześniej nie byli, nomenklatury partyjnej. Szkołę zamknięto z dniem 30 czerwca 1990, jednocześnie wykreślając z Rejestru.

W NRD funkcjonowały też krajowe Landesparteischule, a po reformie podziału administracyjnego państwa, okręgowe Bezirksparteischulen oraz powiatowe szkoły partyjne Kreisparteischulen.

Szkoła była określana "czerwonym klasztorem” Rotes Kloster, lub "wilczym kanionem” Wolfsschlucht.

                                     

1. Podział organizacyjny

 • Katedra Historii SED Lehrstuhl Geschichte der SED
 • Katedra Historii KPZR Geschichte der KPdSU
 • Katedra Historii Międzynarodowego Ruchu Robotniczego Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung
 • Wydział Historyczny Wissenschaftlicher Bereich Geschichte
 • Katedra Naukowego Komunizmu Wissenschaftlicher Kommunismus
 • Katedra Polityki Kulturalnej SED Kulturpolitik der SED
 • Wydział Filozofii Wissenschaftlicher Bereich Philosophie
 • Katedra Filozofii Marksistowsko-Leninowskiej Marxistisch-leninistische Philosophie
 • Katedra Ekonomii Przemysłu Ökonomik der Industrie
 • Wydział Ekonomii Politycznej i Gospodarki Wissenschaftlicher Bereich Politische Ökonomie und Wirtschaftswissenschaften
 • Katedra Gospodarki Rolnej Ökonomik der Landwirtschaft
 • Katedra Ekonomii Politycznej Socjalizmu Politische Ökonomie des Sozialismus
 • Katedra Ekonomii Politycznej Kapitalizmu Politische Ökonomie des Kapitalismus
 • Grupa Geografii Politycznej i Gospodarczej Arbeitsgruppe Politische und ökonomische Geographie
 • Katedra Nauczania partii marksistowsko-leninowskiej Lehre von der marxistisch-leninistischen Partei
 • Wydział Nauczania Partii marksistowsko-leninowskiej Wissenschaftlicher Bereich Lehre von der marxistisch-leninistischen Partei
 • Katedra Państwa i Prawa Staat und Recht
 • Instytut dla Cudzoziemców Institut für Ausländerstudium
 • Wydział Zaoczny Abteilung Fernstudium, wraz z 15 oddziałami w okręgach NRD
                                     

2. Dyrektorzy/rektorzy uczelni

 • 1950–1983 – Hanna Wolf
 • 1989–1990 – Götz Dieckmann
 • 1983–1989 – Kurt Tiedke
 • 1947–1950 – Rudolf Lindau i Paul Lenzner KPD/SPD
 • 1946–1947 – Willi Kropp i Carl Bose reprezentujących równorzędnie KPD/SPD
                                     

3. Siedziba

W okresie od 1946 do 1948 siedziba uczelni znajdowała się w Liebenwalde koło Oranienburga, od 1948 do 1955 na zamku Hakeburg w Kleinmachnow następnie mieścił się tu jeden z domów gościnnych KC SED. Od 1955 uczelnia miała swą siedzibę w Berlinie w Haus am Köllnischen Park, w obiekcie proj. Alfred Gottheiner wybudowanym w 1933 dla zarządu Kasy Chorych AOK Berlin, przy Rungestraße 3-6. W połowie lat 70. dotychczasowy kompleks budynków został uzupełniony o nowy budynek przy Am Köllnischen Park. Około 1980 kilka katedr zostało przeniesionych do Kleinmachnow. Obecnie w kompleksie budynków przy Rungestraße prowadzone są prace rewitalizacyjne w wyniku których przewidziano pomieszczenie w grudniu 2018 158 mieszkań Metropol-Park.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...