Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o RP
                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o RP

Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

                                     

1. Cele

Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

                                     

2. Etapy

Olimpiada składa się z trzech etapów:

 • część II – rozwiązywanie pracy z zadaniami otwartymi – pytań testowych za 35 pkt. i 1 zadania krótkiej wypowiedzi za 5 pkt. – łącznie za II część można uzyskać maksymalnie 40 pkt.;
 • część I – test: uczestnicy udzielają odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa, każde pytanie oceniane jest za 0 lub 1 pkt;
 • etap szkolny – test rozwiązywany on-line, z każdej szkoły przechodzą dalej trzej uczestnicy z najlepszymi wynikami;
 • etap okręgowy – składa się z dwóch części
 • część I – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 50 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 50 minut, z zagadnień działu I, II i III stałego programu tematycznego olimpiady;
 • część III – quiz z zakresu zarówno stałego, jak i zmiennego programu tematycznego, za który można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
 • część II – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 40 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, z zagadnień zmiennego programu tematycznego olimpiady;
 • finał składa się z trzech części
                                     

3. Komisja

Członkami komisji finałowej są naukowcy i dziennikarze oraz rotacyjnie członkowie komitetów okręgowych. Przewodniczącą Komitetu Głównego jest dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

                                     
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca więdzę i umiejętności uczniów z zakresu budownictwa. W
 • Olimpiada o Państwie i Prawie interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej O Złotą Lampkę olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu górnictwa. Organizowana jest przez Wydział
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane
 • Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów o noblistach Pokojowej Nagrody
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności handlowe i menedżerskie
 • XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych polska olimpiada przedmiotowa, której centralne eliminacje i finał odbyły się w dniach 2 - 3 czerwca 2017
 • Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Olimpiada Wiedzy o RP Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Użytkownicy również szukali:

olimpiada wiedzy o polsce i świecie współczesnym, olimpiada wiedzy o polsce iświecie, olimpiada wiedzy o społeczeństwie,

...
...
...