Poprzednia

ⓘ Olimpiada Techniki Samochodowej
                                     

ⓘ Olimpiada Techniki Samochodowej

Olimpiada Techniki Samochodowej – olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów w zakresie techniki samochodowej, organizowana od 2000 – początkowo przez miesięcznik Auto Moto Serwis, od 2001 również z Wydawnictwami Komunikacji i Łączności. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Minister Edukacji Narodowej jest patronatem honorowym od 2007.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

  • zachęcenie zdolnych, młodych ludzi do inwestowania w siebie.
  • szerzenie wśród uczniów wiedzy, pozytywnego kształtowania zainteresowań,
  • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej,
  • szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami o tytuł Samochodowej Szkoły Roku,
                                     

2. Etapy

Olimpiada składa się z trzech etapów:

  • zawodów I stopnia – odbywających się w szkołach uczniów, biorących udział w olimpiadzie; ma wyłonić najlepszych uczniów 2-3 osoby z danej placówki,
  • zawodów III stopnia finał – odbywających się na terenie stacji obsługi samochodów – zadaniem są praktycznie ćwiczenia; bierze w nich udział 10 najlepszych uczniów wyłonionych z etapu II.
  • zawodów II stopnia półfinał – odbywających się na Politechnice Warszawskiej w formie pisemnego testu,