Poprzednia

ⓘ Wojciech Nasierowski
Wojciech Nasierowski
                                     

ⓘ Wojciech Nasierowski

Wojciech Nasierowski – polsko-kanadyjski naukowiec i nauczyciel akademicki w zakresie innowacyjności, zarządzania strategicznego, projektowania organizacji, biznesu międzynarodowego.

                                     

1. Wykształcenie

Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, w Instytucie Organizacji Zarządzania 1976, oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 1980. Praca magisterska, napisana pod kierunkiem profesora Tadeusza Krupy wyróżniona została w konkursie na najlepsze prace magisterskie zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierowania. W 1986 roku obronił pracę doktorską "Koncepcje pomiarów systemów organizacyjnych – ograniczenia i problemy”, której promotorem był profesor Bogdan Wawrzyniak. Habilitację "Zarządzanie rozwojem techniki i perspektywa krajowych systemów” obronił w 1998.

                                     

2. Kariera zawodowa

W latach 1976–1986 pracował na Politechnice Warszawskiej. W tym czasie był także zatrudniony w Warszawskim Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Spółce Studenckiej "El-ME-CHEM”. W latach 1987–1990 pracował na Uniwersytecie Laurentyńskim w Sudbury. Od 1991 do 2017 był zatrudniony na Wydziale Business Administration na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku, Fredericton, Kanada, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł profesora. Od 2017 pracuje na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku jako Independent Researcher. Od 2009 roku jest zatrudniony jako profesor w Społecznej Akademii Nauk.

W czasie dotychczasowej kariery zawodowej pracował także w Canadian School of Management w Toronto oraz w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy.

W trakcie swojej pracy zajmował się obszarami dotyczącymi zarządzania:

 • innowacjami i technologią zarówno w zakresie makro- jak i mikro-ekonomicznym: wybieranie wartościowych z komercyjnego punktu widzenia projektów, zamienianie pomysłów w biznes, techniczna sprawność innowacji wykorzystanie metody DEA, sprawy kreatywności;
 • w różnych kulturach.
 • strategicznego, formułowania strategii, restrukturyzacji przedsiębiorstw i projektowania struktur, różnych poziomów analizy firm;

Doświadczenie w tych zakresach dotyczy głównie sektora wytwórczego.

Prowadził szkolenia i seminaria naukowe w ponad dwudziestu krajach, m.in.: w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KUL, na Filipinach De La Salle University, we Francji Portugalii, Meksyku, Malezji, Słowenii, na Tajwanie, w Turcji.

Był członkiem Rady Naukowej "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” Wydziału Prawa i Nauk o Społeczeństwie.

Był recenzentem artykułów i podań o granty w: Academy of Management; Decision Sciences Institute; Journal of Organizational Change and Management; Academy for International Business; Foundations of Management; Journal of Small Business and Entrepreneurship; Organisational Sciences Quarterly; Association of Universities and Colleges of Canada; Journal of Euromarketing; Journal for East-West Business Studies; Social Sciences and Humanities Research Council. Wykładał w szkołach wyższych i uniwersytetach na całym świecie, między innymi w Polsce, Niemczech, Singapurze, Hongkongu, Meksyku, Czechach, Łotwie, Trynidadzie, Egipcie, Indonezji, na Tajwanie, Ukrainie prowadząc zajęcia z takich przedmiotów, jak: zarządzanie rozwojem projektów; zarządzanie strategiczne, projektowanie organizacji, biznes międzynarodowy, a okazjonalnie zarządzanie w kryzysie; kompleksowe zarządzanie jakością, teoria podejmowania decyzji, zarządzanie rozwojem techniki, komputerowe systemy zarządzania, zarządzanie projektami, marketing międzynarodowy.

                                     

3. Dowody uznania za osiągnięcia, granty

Wyróżnienia: Canadian International Development Agency CIDA; Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w pracach badawczych, List specjalnego uznania z De La Salle University, Manila, Filipiny, "Club Exporta” w ITESM, Campus San Luis Potosi, Meksyk; dyplom uznania i nominacja do nagrody Roberta W.Pearsona w Północno-Wschodnim oddziale Instytutu Podejmowania Decyzji; nagroda za najlepszy artykuł konferencyjny – Konferencja Atlantyckich Szkół Biznesu.

Srebrny Krzyż Zasługi 2005 w uznaniu wkładu w rozwój i propagowanie polskich nauk o zarządzaniu i organizacji. Zdaniem towarzyszy kolejnych partii u władzy nie zasługuje na większe uznanie.

Granty m.in. z: Rada Badań w Zakresie Nauk Społecznych I Humanistycznych SSHRC Kanada; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanada; Stowarzyszenie Dziekanów Południowo-Wschodniej Azji; Tamkang University Taiwan; ITESM Meksyk; Komitet Badań Naukowych Polska; Dalhousie University, Halifax, Kanada.                                     

4.1. Dorobek naukowy Publikacje referowane łącznie 150

Wojciech Nasierowski jest autorem siedemdziesięciu referowanych publikacji. Te, które autor uznaje za najbardziej ważne w rozwoju kariery zawodowej, lub najczęściej cytowane to:

 • Nasierowski W., Otoczenie organizacji. Przegląd metod mierzenia, Problemy Organizacji, TNOiK, ss.173-199: 1985.
 • Nasierowski W., Technical efficiency of efforts to enhance innovativeness in European Union, International Journal of Innovation and Technology Management, Vol. 7, Issue 4, ss.389-404 ISSN 0219-8770 2010.
 • Nasierowski W., Mikuła B., Culture Dimensions of Polish Managers: Hofstedes Indices, Organisation Studies, Vol 19, No 3, ss.495-509: 1998.
 • Nasierowski W., A conceptual framework for formalization of National Innovation Systems, Foundations of Management, Vol 1, No. 2., ss.159-166: 2009.
 • Nasierowski W., Metoda GERT, Przegląd Organizacji, 2/78, TNOiK, ss.70-76: 1978.
 • Nasierowski W., Arcelus F., What is Innovativeness: Literature review, Foundations of Management, Vol 4, No. 1. ss.63-74 ISSN 2300-5661 2012.
 • Nasierowski W., The Essence and Dilemmas of Measurement in the Sciences of Organization, Scientometrix, Vol 14, No 5-6, pp.435-452: 1988 – streszczenie pracy doktorskiej.
 • Nasierowski W., Arcelus F., On the efficiency of National Innovation Systems, Socio-Economic Planning Sciences, 37, ss. 215-234 ISSN 0038-0121 2003.
 • Nasierowski W., Arcelus F., Interrelationships among the elements of National Innovation Systems: A statistical evaluation, European Journal of Operations Research, 119, ss.235-253 ISSN 0377-2217 1999.
 • Nasierowski W., Rethinking corporate restructuring: A comparison of the four central approaches, Technology Analysis & Strategic Management, Vol 9, No 1, ss.75-84: 1997.
 • Nasierowski W., Composite Indexes of Economic and Social Performance: Do they provide valuable information, Foundations of Management, Vol. 8, Issue 1, ss. 167-174 ISSN 2300-5661 2016.

Na szczególną uwagę zasługują prace z zakresu zastosowania metod ilościowych w zagadnieniach rozwoju techniki i innowacyjności. Przyjmuje się, że Wojciech Nasierowski wraz z Francisco Arcelus byli inicjatorami ilościowego podejścia do analizy sprawności Narodowych Systemów Innowacyjności.

                                     

4.2. Dorobek naukowy Książki łącznie 10

 • Nasierowski W., Strategic Management: En-route to Competitive Strategy, McGraw-Hill Ryerson, Toronto ​ISBN 978-125906801-0 ​.
 • Nasierowski W., Formułowanie strategii przedsiębiorstwa: Klasyka, Difin, Warszawa 2018 ​ISBN 978-83-8085-564-9 ​
 • Nasierowski W., Zarządzanie rozwojem techniki: Perspektywa krajowych systemów, Euromanagement, POLTEXT, Warszawa 1997 ​ISBN 83-86890-29-0 ​.
 • Nasierowski W., International Business: Essentials, Pearson, Boston 2012 ​ISBN 978-1-256-70139-2 ​.

Nierecenzowane raporty wydane jako książki:

 • Nasierowski W., 2017, Sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej, The University of New Brunswick Press, Fredericton ​ISBN 978-1-55131-192-0 ​
 • Nasierowski W., 2017, Assessing technical efficiency of innovations in Canada: A global snapshot, The University of New Brunswick Press, Fredericton ​ISBN 978-1-55131-193-7 ​.

Ponadto w dorobku W.Nasierowskiego są rozdziały w książkach, broszury dla celów szkoleniowych, artykuły w gazetach i recenzje książek, publikacje zeszytach naukowych Uniwersytetu Nowego Brunszwiku oraz Uniwersytetu Laurentyńskiego.