Poprzednia

ⓘ Gromada Chałupki (powiat raciborski)
Gromada Chałupki (powiat raciborski)
                                     

ⓘ Gromada Chałupki (powiat raciborski)

Gromada Chałupki – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.

Gromadę Chałupki z siedzibą GRN w Chałupkach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie raciborskim w woj. opolskim, na mocy uchwały nr VII/29/54 WRN w Opolu z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd ze zniesionej gminy Chałupki w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej.

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej.