Poprzednia

ⓘ Marian Bąk
                                     

ⓘ Marian Bąk

Absolwent Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Ekonomiki Produkcji oraz Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska – radca prawny. Następnie przez wiele lat pracował na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 1997–1998 zajmował stanowisko szefa gabinetu politycznego ministra transportu i gospodarki morskiej. Od 1993 do 1997 był pierwszym zastępcą prezesa Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, pełnomocnika ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Od 1999 kierował Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa CZH - najpierw przez dwa lata jako zarządca komisaryczny, a następnie od 2001 do 2008 jako prezes. W 2013 powołany na Prezesa Zarządu z równoczesnym powierzeniem obowiązków Dyrektora Naczelnego firmy MOJ S.A.