Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
                                               

Cezary Banasiński

Cezary Banasiński – polski urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się w prawie administracyjnym gospodarczym.

                                               

Zbigniew Cieślak

Zbigniew Cieślak – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, od 2014 członek, a od 2019 zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

                                               

Zbigniew Jędrzejewski

Zbigniew Grzegorz Jędrzejewski – polski prawnik, specjalizujący się w prawie karnym, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW, od 2016 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

                                               

Jacek Lang (prawnik)

Jacek Marian Lang – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa administracyjnego.

                                               

Jan Majchrowski

Jan Majchrowski – polski prawnik, politolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, pierwszy wojewoda lubuski. W 2018 prezydent Andrzej Duda powołał go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, lecz legalność tej nominacji jest przedmiotem kontrowersji w środowisku sędziowskim i wśród przedstawicieli nauki prawa.

                                               

Józef Okolski

Józef Okolski – polski prawnik, specjalista z zakresu prawa handlowego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Krzysztof Rączka

Krzysztof Wojciech Rączka – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2016 sędzia Sądu Najwyższego.

                                               

Anna Turska