Poprzednia

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
                                     

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Swoją działalność szkoła rozpoczęła 1 września 1950 roku kiedy utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła zmieniła swój charakter – z początkowo szkoły podstawowej połączonej z liceum ogólnokształcącym, na wyłącznie liceum ogólnokształcące w 1967 roku na skutek reformy systemu oświaty. W 1974 roku szkole nadano imię Manifestu Lipcowego jako uczczenie 30-lecia powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z imienia zrezygnowano niedługo po przemianach ustrojowych, bo już w 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o rezygnacji z dotychczasowego patrona szkoły. Szkoła jest nazwana imieniem aktualnego patrona od czerwca 1996 roku, od czasu I Zjazdu Absolwentów II LO.

Od początku lat 90. szkoła współpracowała z Amerykańskim Korpusem Pokoju w Polsce. Podkreśleniem wagi współpracy była wizyta w szkole ambasadora USA w Polsce Daniela Frieda w 1998 roku oraz dyrektora korpusu Roberta Mc Lendona rok później.

                                     

1. Absolwenci szkoły

  • Grzegorz Raniewicz – polski polityk, przedsiębiorca i samorządowiec, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji
  • Mariusz Matera – muzyk, wokalista, członek wielu zespołów
  • Radosław Dobrowolski – prof. dr hab., prorektor UMCS do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • Jakub Banaszek – prezydent miasta Chełma od 2018 roku
  • Agata Fisz – prezydent miasta Chełma w latach 2006–2018
  • Ernest Bejda – szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prawnik
  • Bogumił Szady – dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Jan Paszkiewicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, działacz niepodległościowy, pisarz, publicysta, regionalista
  • Zbigniew Lubaszewski – historyk, regionalista, autor wielu publikacji na temat Chełma i Ziemi Chełmskiej

Użytkownicy również szukali:

1 lo chełm profile, 2 lo chełm opinię, 3 lo chełm profile, 4 lo chełm profile, moodle niderla,

...
...
...