Poprzednia

ⓘ Kategoria:Hrubieszów
                                               

Hrubieszów

Hrubieszów – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu hrubieszowskiego. Według danych z 1 stycznia 2018 Hrubieszów liczył 17 903 mieszkańców. W okolicach miasta znajdują się liczne wczesnośredniowieczne cmentarzyska, kurhany i inne odkrycia archeologiczne m.in. w Gródku, Masłomęczu i Kryłowie.

                                               

2 Pułk Ułanów (Królestwo Kongresowe)

Sformowany w 1815 z 6 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego. Składał się z czterech szwadronów i piątego rezerwowego. Szwadrony pierwszy i drugi stanowiły 1 dywizjon, a trzeci i czwarty wchodziły w skład 2 dywizjonu. Szwadron dzielił się na dwa półszwadrony, każdy półszwadron na dwa plutony, każdy pluton na półplutony czyli sekcje. Pluton dzielił się także na oddziały, czyli trójki, po trzy roty każdy. Wchodził w skład 2 brygady Dywizji Ułanów Królestwa Kongresowego. Stanowisko: województwo podlaskie i lubelskie.

                                               

5 Pułk Policji SS

5 Galicyjski Pułk Ochotniczy SS, Galizisches SS Freiwilligen Regiment 5 – Polizei – niemiecki pułk policyjny SS, utworzony 5 lipca 1943 z ukraińskich ochotników zgłaszających się, jednak nie przyjętych do składu później utworzonej 14 Dywizji Grenadierów SS, oraz niemieckiej kadry dowódczej.

                                               

25 Batalion Ochrony Pogranicza

Na podstawie rozkazu MON nr 055/org. z 20 marca 1948 roku, na bazie Lubelskiego Oddziału WOP nr 7, sformowano 13 Brygadę Ochrony Pogranicza, a 32 komendę odcinka WOP przemianowano na batalion Ochrony Pogranicza nr 25. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 205/Org. z 4 grudnia 1948 roku, z dniem 1 stycznia 1949, Wojska Ochrony Pogranicza podporządkowano Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Zaopatrzenie batalionu przejęła Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej. Z dniem 1 stycznia 1951 roku, na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 13 Brygady Ochrony Pogranicz ...

                                               

233 Batalion WOP

Na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 13 Brygady Ochrony Pogranicza, sformowano 23 Brygadę Wojsk Pogranicza, a z dniem 1 stycznia 1951 roku 25 batalion Ochrony Pogranicza przemianowano na 233 batalion WOP.

                                               

Graniczna Placówka Kontrolna Hrubieszów

Graniczna Placówka Kontrolna Hrubieszów: pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę na przejściu granicznym. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym i realizująca zadania w ochronie granicy państwowej.