Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Laureaci olimpiady, oprócz indeksów na uczelnie wyższe, mają możliwość otrzymania akredytacji na wybrane polskie festiwale filmowe m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty czy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

 • wspomaganie rozwoju ścieżki zawodowej młodzieży, wraz z umożliwieniem podjęcia studiów wyższych w obszarze dyscyplin związanych z zainteresowaniami uczniów.
 • promocja i doskonalenie umiejętności świadomego odbioru, rozwijania i pogłębiania aktywnego współuczestnictwa w kulturze,
 • pobudzenie twórczego myślenia oraz kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy,
 • poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji w zakresie wiedzy o filmie i nauki o komunikacji społecznej w wymiarze praktycznym,
                                     

2. Etapy począwszy od II edycji

 • III etap - dwudniowe zawody centralne w Warszawie w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym, które polegają na napisaniu pracy pisemnej o charakterze argumentacyjnym, samodzielnym przeprowadzeniu i zredagowaniu wywiadu z wylosowanym Gościem Olimpiady, a także udzieleniu odpowiedzi ustnej na dwa pytania: pierwsze z zakresu filmoznawstwa, drugie dotyczące komunikacji społecznej.
 • II etap - zawody okręgowe, na które składa się seria 40 pytań zamkniętych, analiza i interpretacja sceny filmowej oraz plakatu, a także praca zdalna, przygotowane uprzednio przez uczestnika zadanie projektowe.
 • I etap - eliminacje szkolne, na które składa się seria 60 pytań zamkniętych.
                                     

3. Tematy przewodnie Olimpiady

 • III edycja 2018/19: Literatura na ekranie. Adaptacje i przyliterackość filmu
 • IV edycja 2019/20: Kino to też biznes
 • II edycja 2017/18: Kino wartości
 • I edycja 2016/17: Kino przywracające pamięć historyczną