Poprzednia

ⓘ Olimpiada Cyfrowa
                                     

ⓘ Olimpiada Cyfrowa

Olimpiada Cyfrowa – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje cyfrowe uczniów, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez fundację Nowoczesna Polska, przy współpracy merytorycznej z Collegium Civitas. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

  • dążenie do ukonstytuowania edukacji medialnej jako pełnoprawnego przedmiotu obowiązującego w programie nauczania na IV etapie edukacyjnym
  • przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należy wzrost roli informacji i wykorzystywanie nowych technologii we wszystkich dziedzinach życia
  • weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
  • zainteresowanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacją medialną, informacyjną i cyfrową i uświadomienie jej znaczącej roli w procesie kształcenia
  • podnoszenie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
  • wsparcie wybitnie zdolnych uczniów, zainteresowanych mediami, obiegiem informacji, jej odbiorem, przetwarzaniem i tworzeniem oraz promocja ich dokonań
  • promocja idei świadomego użytkowania nowych mediów, odbierania informacji w sposób krytyczny, rozumienia język mediów, budowania wizerunek i relacji w sposób przemyślany, przestrzegania standardów etycznych i dbania o swoje bezpieczeństwo; kreatywności, umiejętnego odbierania, przetwarzania i tworzenia komunikatów z użyciem nowoczesnych narzędzi oraz prezentowania efektów swojej pracy, rozumienia prawnych i ekonomicznych aspektów działania mediów
                                     

2. Etapy

Olimpiada prowadzona jest w modelu scentralizowanym i składa się z:

  • zawodów I stopnia etapu szkolnego,
  • zawodów III stopnia finał, przeprowadzanych przez organizatora oraz komitet główny.
  • zawodów II stopnia przeprowadzanych przez organizatora oraz komitet główny,