Poprzednia

ⓘ Kategoria:Olimpiady szkolne
                                               

Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe

Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe – grupa corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie szkół średnich z całego świata. Państwa po przeprowadzeniu kwalifikacji narodowej wystawiają drużynę składającą się z 4–8 uczniów, która będzie reprezentowała ten kraj na jednej z olimpiad. Nagrodami na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych są medale: złote, srebrne i brązowe. Część olimpiad nagradza również uczestników wyróżnieniem. W przeciwieństwie do igrzysk olimpijskich każdym z medali zostaje uhonorowanych więcej niż jeden uczestnik. Obecnie istnieje 13 ...

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna

Edycje konkursu odbywają się w wakacje letnie. Każdy z krajów uczestniczących w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej może wysłać do pięciu uczestników i do dwóch opiekunów grupy. Uczniowie są punktowani za dwie części: teoretyczną polegającą na rozwiązaniu zadań oraz doświadczalną polegającą na pomiarze, wspartym obliczeniami. Każda z tych części odbywa się w oddzielny dzień. Zadania są tłumaczone przez opiekunów na ojczysty język uczestników, by bariera językowa nie stanowiła istoty trudności konkursu. Zawody mają charakter indywidualny – nie ma oficjalnych statystyk grupowych. Uczestnik ...

                                               

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków – jedna z największych i najbardziej wpływowych konkurencji międzynarodowych z fizyki, łączących w sobie elementy pracy naukowej i zespołowej. Konkurs został zapoczątkowany przez Evgenya Yunosova w 1979 roku. Od tamtego czasu w zawodach wzięło udział 40 krajów i bezpośrednio około 2500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawody międzynarodowe trwają tydzień i są poprzedzane przez wydarzenia krajowe. Dokładna liczba osób, które rozwiązują zadania turniejowe i styka się z turniejem nie jest znana. Polska uczestniczy w IYPT, zwanym także mistrzostwami świa ...

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna – coroczny konkurs algorytmiczno-programistyczny dla uczniów szkół średnich lub młodszych. Pierwsza olimpiada 1989 roku. Konkurs trwa dwa dni. Z każdego państwa biorącego udział w olimpiadzie ok. 81 w 2004 r. wybierana jest czteroosobowa reprezentacja w Polsce podczas krajowej olimpiady informatycznej.

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej – jedna z najnowszych olimpiad przedmiotowych należących do grupy międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, podczas której rozgrywane są zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe. Przedmiotem olimpiady jest lingwistyka deskryptywna, teoretyczna oraz matematyczna. Zadania są sformułowane w językach ojczystych uczestników i w tych językach mają także być rozwiązane. Pełne rozwiązanie obejmuje odpowiedź oraz jej uzasadnienie, podobnie jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych. Mimo że najważniejszą umiejętności ...

                                               

Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt

Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt - konkurs matematyczny, na poziomie szkoły średniej, polegający na rozwiązywaniu zadań matematycznych. Pierwsza Europejska Olimpiada Matematyczna dla Dziewcząt odbyła się Cambridge w 2012 roku. W klasyfikacji drużynowej wygrały Polki w składzie, Barbara Mroczek, Anna Siennicka, Anna Olech z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz Agata Latacz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie.

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna

Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna – coroczny konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich. Jest najstarszą międzynarodową olimpiadą przedmiotową. Pierwsze zawody odbyły się w Rumunii w 1959 roku. Zawody trwają dwa dni. Uczestnicy otrzymują sześć zadań po trzy każdego dnia, ocenianych w skali 0-7. Zadania dotyczą algebry, teorii liczb, geometrii i kombinatoryki. Do ich rozwiązania nie jest potrzebna znajomość matematyki wyższej.

                                               

Otwarta Olimpiada Matematyczna Uniwersytetu Białorusko-rosyjskiego

Otwarta Olimpiada Matematyczna Uniwersytetu Białorusko-rosyjskiego to coroczny konkurs matematyczny dla studentów i doktorantów, odbywający się od 2010 roku na Białorusko-rosyjskim uniwersytecie w Mohylewie, Białoruś. W olimpiadzie wziąć mogą drużyny reprezentujące uczelnie wyższe, złożone z nie więcej niż dwóch uczestników studentów lub doktorantów oraz jednego opiekuna. W konkursie rozpatrywana jest wyłącznie klasyfikacja indywidualna; zwycięzcy poprzednich edycji medaliści mogą być dodatkowo włączeni do drużyny, zwiększając liczbę uczestników reprezentujących jedną uczelnię. Olimpiada o ...

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna – coroczny międzynarodowy konkurs biologiczny dla uczniów szkół średnich, organizowany od 1990. Pierwsza IBO odbyła się z inicjatywy Polski i Czechosłowacji w Ołomuńcu. W późniejszych edycjach kolejne kraje wysyłały również i swoje reprezentacje. Dotychczas nie odbyła się w Polsce. Jest to jedna z międzynarodowych olimpiad naukowych. Każdy uczestniczący kraj może wysłać na Międzynarodową Olimpiadę Biologiczną maksymalnie 4 uczestników oraz opiekunów. Reprezentantami Polski w IBO są laureaci miejsc 1-4 krajowej Olimpiady Biologicznej, zaś opiekunami nauk ...

                                               

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa. Organizatorami olimpiady są: Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Skierowana jest dla uczniów drugich i trzecich maturalnych klas liceum. Jest jedyną polską olimpiadą, której finał odbywa się w Brukseli. Organizowana jest od roku szkolnego 2003/2004. W roku szkolnym 2010/11 odbędzie się jej VII edycja.