Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Mediach
                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Wiedzy o Mediach – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z innymi szkołami wyższymi. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Patronami olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Cele

Celem olimpiady jest:

 • popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie,
 • promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Tematyka olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące historii i zasad funkcjonowania mediów, ujęte w podstawie programowej, zwłaszcza w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym.

                                     

2. Komitety okręgowe

Komitety okręgowe olimpiady powołane są na następujących uczelniach:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy województwo kujawsko-pomorskie
 • Uniwersytet w Białymstoku województwo podlaskie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie województwo warmińsko-mazurskie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach województwo świętokrzyskie
 • Uniwersytet Warszawski województwo mazowieckie
 • Uniwersytet Łódzki województwo łódzkie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II województwo lubelskie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu województwo wielkopolskie
 • Uniwersytet Jagielloński województwo małopolskie – co 2 rok
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach województwo śląskie
 • Uniwersytet Szczeciński województwo zachodniopomorskie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie województwo podkarpackie
 • Uniwersytet Gdański województwo pomorskie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie województwo małopolskie – co 2 rok
 • Uniwersytet Wrocławski województwo dolnośląskie i województwo opolskie
 • Uniwersytet Zielonogórski województwo lubuskie.