Poprzednia

ⓘ Rehabilitacja zawodowa
                                     

ⓘ Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa – rodzaj rehabilitacji skupiający się na przygotowaniu oraz wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na rynek pracy, co winno się odbywać w zgodzie z jej możliwościami psychofizycznymi, jak również ze zdobytymi wcześniej i posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także z uwzględnieniem reorientacji zawodowej.

Proces reorientowania ukierunkować ma daną osobę na najoptymalniejszy dlań kierunek szkolenia i zatrudnienia. Zasadniczo przebiega to w czterech etapach: oceny zdolności do podjęcia pracy, przygotowania do podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie na odpowiednim i adekwatnym stanowisku i opieka nad osobą już w trakcie pracy, zwłaszcza w jej początkowym okresie adaptacja. Głównym celem rehabilitacji zawodowej jest w tym kontekście zdobycie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz możliwości awansu zawodowego.

Sukces rehabilitacji zawodowej mierzyć można samooceną pracownika poczuciem przydatności zawodowej, odczuciem samorealizacji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych.

Z prawnego punktu widzenia odzwierciedleniem realizacji konstytucyjnego prawa osób niepełnosprawnych do rehabilitacji jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rehabilitację zawodową oraz wspierające ją działania zakwalifikować można wraz z rehabilitacją społeczną do kategorii podstawowych instrumentów służących inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

                                     
  • wytłumaczyć jej przypadku. Nieoczekiwanie odzyskane zdrowie i ciężka rehabilitacja pozwoliły Monique przestać marzyć o tym, żeby za dwa lata powalczyć
  • zatrudnienie w Górniczym Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej Repty późniejszym Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka W latach
  • gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa ze specjalnościami: rękodzielnik wyrobów włókienniczych, ślusarz, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna z klasami wielozadaniowymi
  • takich oddziaływań, jakimi są psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja psychoedukacja itp., co łącznie określa się obecnie mianem pomocy psychologicznej
  • niepubliczna szkoła wyższa w Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu to uczelnia zawodowa o profilu medycznym. Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich
  • ortopeda, traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, twórca i kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie w latach
  • stopnie specjalizacji i inne kwalifikacje. Wspólnym elementem jest etyka zawodowa która wymaga w szczególności od lekarzy rozważenia, współczucia i życzliwości
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Wysokość

Użytkownicy również szukali:

rehabilitacja zawodowa pdf,

...
...
...