Poprzednia

ⓘ Trasy turystyczne Bydgoszczy i okolic
Trasy turystyczne Bydgoszczy i okolic
                                     

ⓘ Trasy turystyczne Bydgoszczy i okolic

Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza wynikająca z położenia geograficznego oraz zalesienie okolic Bydgoszczy sprawia, że na obszarze podmiejskim i w okolicach miasta wytyczono kilkadziesiąt znakowanych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych.

Piesze szlaki turystyczne w okolicach Bydgoszczy można podzielić na trzy grupy, odpowiadające geograficznemu położeniu, którego kluczem są dorzecza Brdy, Wisły i Noteci. Podział taki został pierwszy raz zastosowany w 1999 r. w przewodniku Włodzimierza Bykowskiego "Weekend w drodze” i przyjął się od tego czasu:

 • Szlaki Wisły
 • Szlaki Noteci
 • Szlaki Brdy

Innym sposobem poznawania okolic Bydgoszczy jest pływanie szlakami kajakowymi, do których należą ww. rzeki oraz ich dopływy, np. spływy kajakowe Brdą, którą w latach młodości pływał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Położenie dużej części miasta, szczególnie centrum nad Brdą sprawia, że Bydgoszcz posiada wiele atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest tramwaj wodny – statek regularnie kursujący niczym każdy inny środek komunikacji masowej w mieście.

                                     

1. Szlaki piesze

Wymienione niżej szlaki zostały pogrupowane według położenia w dorzeczach Brdy, Wisły i Noteci. W okolicach Bydgoszczy pieczę nad pieszymi szlakami turystycznymi sprawują oddziały PTTK: Regionalny "Szlak Brdy”, Miejski w Bydgoszczy, "Puszczański” w Solcu Kujawskim, Miejski w Inowrocławiu, "Pałucki” w Żninie, Miejski w Toruniu.

                                     

1.1. Szlaki piesze Szlaki Wisły

Szlaki obejmują cztery krainy: Dolinę Dolnej Wisły, dorzecze dolnej Wdy, zachodnią część Pojezierza Chełmińskiego i północne krańce Puszczy Bydgoskiej.

                                     

1.2. Szlaki piesze Szlaki Noteci

Szlaki prowadzą dorzeczem Noteci, obejmując część etnicznych terenów Kujaw i Pałuk, przez Bydgoskie Łąki Nadnoteckie oraz Puszczą Bydgoską, krzyżując się w okolicy Jeziora Jezuickiego.

                                     

1.3. Szlaki piesze Znakowane ścieżki spacerowe wokół Bydgoszczy

Wytyczono dwa okrężne szlaki wokół Smukały, które dostosowane są do regulaminu imprez IVV niem. Internationaler Volkssportverband. Oznakowane kwadratami z przylegających podstawami trójkątów białego i kolorowego niebieskiego lub czerwonego.

 • Szlak niebieski 10 km
 • Szlak czerwony 18 km
                                     

2. Szlaki rowerowe

Miejskie szlaki rowerowe

W Bydgoszczy sieć szlaków rowerowych jest raczej słabo rozwinięta. Łączna długość tras to 36 km 2003.

I. Nad Starym Kanałem Bydgoskim, II. W rejonie osiedla Piaski, III. W rejonie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, IV. Wzdłuż trasy "W-Z”, V. Nad Brdą i wzdłuż ul. Toruńskiej, VI. U podnóża Zbocza Fordońskiego.

                                     

3. Turystyka wodna

W pobliżu Bydgoszczy znajduje się wiele szlaków kajakowych. Na terenie miasta znajduje się stanica wodna PTTK z ośrodkiem domków turystycznych. Można wypożyczyć kajaki i dokonać spływu Brdą.

Wykorzystując Bydgoski Węzeł Wodny można dopłynąć do jezior pałuckich lub Gopła lub też Notecią na zachód aż do Odry.

                                     

3.1. Turystyka wodna Bydgoski Tramwaj wodny

Od kwietnia do października kursuje tramwaj wodny. Rzeka Brda przepływa przez centrum miasta i starówkę. Wiele arterii komunikacyjnych przebiega wzdłuż rzeki. Umożliwia to wykorzystanie drogi wodnej jako naturalnego traktu, na którym może kursować środek transportu miejskiego.

W sezonie kursuje co godzinę niewielki statek o cenie biletu niższej, niż komunikacji autobusowej. Turystyka łączy się w tym przypadku ze względami użytkowymi.

Więcej:

 • Bydgoski Tramwaj Wodny
                                     

3.2. Turystyka wodna Szlaki kajakowe

 • BRDA
Dostępna dla kajaków na długości 233 km, przebiega przez liczne jeziora Pojezierza Pomorskiego, Bory Tucholskie, Zalew Koronowski, Bydgoszcz, ujście do Wisły. W latach 60. spływał Brdą Karol Wojtyła. Przy rzece znajduje się infrastruktura turystyczna m.in. 5 stanic wodnych PTTK i liczne ośrodki wypoczynkowe. Występuje tu urozmaicony, kręty bieg rzeki, lasy, jeziora, pierwotna przyroda i liczne boczne szlaki. Płynąc cicho przez leśne ostępy można natknąć się na schodzące do wodopoju jelenie, sarny i dzik lub dostrzec czarne bociany. Atrakcją środkowego biegu Brdy są przede wszystkim jeziora charakteryzujące się czystą wodą i urozmaiconymi, przeważnie zalesionymi brzegami. Nad piaszczystymi, łatwo dostępnymi brzegami rozlokowały się liczne ośrodki wypoczynkowe. Na terenie Borów Tucholskich, znajduje się zapora w Mylofie, kierująca część wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy, imponującej budowli hydrotechnicznej z połowy XIX wieku. Kanał ten, poprowadzony jest równolegle do Brdy, miejscami po akweduktach, ponad kilkoma jej dopływami. W okolicy Tucholi Brda tworzy przełom z licznymi bystrzami zwany Piekłem, stanowiący rezerwat przyrody. Szlak kończy Jezioro Koronowskie o urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, głębokimi zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami. Poniżej Zalewu Koronowskiego na Brdzie wybudowano kilka zapór i elektrowni wodnych. Zbiornikami wyrównawczymi dla elektrowni są dwa mniejsze sztuczne zbiorniki, jezioro Tryszczyn i jezioro Smukała. Zapora w Smukale, zbudowana w 1951 roku po zniszczeniu poprzedniej w czasie wojny, leży już w granicach administracyjnych Bydgoszczy.
 • KANAŁ BYDGOSKI
Szlak długości 25 km, od Brdy do ujścia Noteci, 6 śluz, zbudowany w 1774 r.
 • NOTEĆ
Szlak długości 280 km, rzeka nizinna na terenie Kujaw i Wielkopolski, największy dopływ Warty. W górnym biegu rozdziela się na 2 ramiona: Noteć Wschodnią i Zachodnią, które łączą się w jez. Pakoskim. Spływ jest atrakcyjny w górnym odcinku.
 • KANAŁ NOTECKI
Szlak długości 25 km, dostępny dla kajaków i statków, zbudowany w XIX w., łączy Noteć z Kanałem Bydgoskim.
 • GĄSAWKA
Szlak długości 53 km, łatwy, miejsce rozpoczęcia spływu w Żninie lub Biskupinie, zakończenie w ujściu do Noteci.
 • ŁOBŻONKA
Szlak długości 28 km, łatwy, urozmaicony licznymi zakolami. Szlak zaczyna się w Łobżenicy, wiedzie wąską doliną o stromych brzegach, kończy się w ujściu do Noteci.
 • Trasa kajakarstwa górskiego
W centrum Bydgoszczy, ok. 200-300 metrów od Ratusza znajduje się tor kajakarstwa górskiego.

Użytkownicy również szukali:

ścieżki spacerowe kujawsko - pomorskie, szlaki piesze bydgoszcz mapa, szlaki piesze kujawsko - pomorskie, szlaki piesze puszcza bydgoska,

...
...
...