Poprzednia

ⓘ Joanna Jagoda
                                     

ⓘ Joanna Jagoda

Joanna Zofia Jagoda – polska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

                                     

1. Życiorys

W 1996 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tam też w 2001 na podstawie napisanej pod kierunkiem Antoniego Agopszowicza rozprawy pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne, prawo cywilne. Na tym samym wydziale w 2013 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

Została profesorem Uniwersytetu Śląskiego zatrudnionym na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Użytkownicy również szukali:

joanna jagoda adwokat, joanna jagoda facebook,

...
...
...