Poprzednia

ⓘ Maciej Sosnowski (kardiolog)
                                     

ⓘ Maciej Sosnowski (kardiolog)

Maciej Sosnowski – polski kardiolog, profesor zwyczajny III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                     

1. Życiorys

Studia medyczne ukończył na Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1983-2003 pracował w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Stopień doktorski otrzymał w 1993 broniąc pracy Przydatność analizy zmienności rytmu zatokowego w rozpoznawaniu i różnicowaniu dysfunkcji węzła zatokowo-przedsionkowego przygotowanej pod kierunkiem Tadeusza Petelenza. Habilitował się w 2002 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Frakcja zmienności rytmu serca u osób zdrowych i z chorobą niedokrwienną serca. Zagadnienia metodyczne oraz przydatność kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji lewej komory i zaburzeń rytmu serca. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w 2013. W Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu jest zastępcą kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Na macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora.

Na dorobek naukowy M. Sosnowskiego składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych m.in. w czasopismach takich jak "Cardiology Journal”, "Annals of Noninvasive Electrocardiology”, "Clinical Research in Cardiology” oraz "Circulation Journal”.

Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.