Poprzednia

ⓘ Akademia Alfonsjańska
Akademia Alfonsjańska
                                     

ⓘ Akademia Alfonsjańska

Akademia Alfonsjańska, Wyższy Instytut Teologii Moralnej – wyższy instytut Kościoła katolickiego należący do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z siedzibą w Rzymie.

                                     

1. Historia

Instytut został założony 9 lutego 1949 roku przez zakon redemptorystów jako Accademia Alfonsiana w budynku istniejącej od 1855 roku Wyższej Szkoły w kompleksie budynków przy kościele św. Alfonsa Liguori w dzielnicy Esquilino. Patronem teologów moralistów i spowiedników jest św. Alfons Liguori, doktor Kościoła i założyciel zakonu redemptorystów. Rozpoczęto wykłady teologii moralnej, teologii dogmatycznej, prawa kanonicznego, filozofii i hebraistyki. Podczas drugiego soboru watykańskiego akademia wniosła znaczący wkład w przygotowanie konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et spes”. Od 1960 roku uczelnia funkcjonuje w ramach struktur Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Istniejąca od roku 1855 biblioteka została wzbogacona w 1867 przez darowiznę biskupa Clémenta Villecourta z La Rochelle. Już w 1905 biblioteka akademicka ze stanem 20 000 tomów była uważana za jedną z najlepszych bibliotek kościoła katolickiego w Rzymie. Uczelnia jest wspomagana finansowo przez fundację La Fondazione Alfonsiana.

                                     

2. Uczelnia

Na uczelni możliwe są studia specjalistyczne z teologii moralnej. Wykłady i seminaria prowadzone są w sektorach refleksji teologicznej: metodologicznym, biblijnym zagadnienia moralne w świetle Starego i Nowego Testamentu, patrystycznym, historycznym i systematycznym teologia moralna fundamentalna i szczegółowa oraz antropologicznym systematyczna i empiryczna. Na akademii studiowało od 1949 roku ponad 4500 studentów z około 60 państw uzyskując tytuł zawodowy licencjata lub stopień naukowy doktora ze specjalizacją teologia moralna. Zatrudnionych jest około 33 wykładowców 2017 rok, w większości są to redemptoryści. Akademia wydaje Studia Moralia – Editiones Accademiae Alfonsianae, czasopismo naukowe z przedmiotu teologii moralnej. Spośród absolwentów Akademii trzech zostało kardynałami i 72 biskupami.

W roku akademickim 2012/2013 w Akademii Alfonsjańskiej na studiach licencjackich i doktoranckich zapisanych było 286 studentów, w tym 118 z Europy, 70 z Ameryki Północnej i Południowej, 47 z Azji, 50 z Afryki oraz jeden z Australii i Oceanii. Corocznie około 45 absolwentów kończy studia ze stopniem licencjata i około 30 ze stopniem doktora teologii moralnej w trzech podstawowych specjalnościach: teologii moralnej fundamentalnej, społecznej i bioetyki.

Rektorem akademii jest od czerwca 2013 profesor nadzwyczajny Andrzej Wodka.

                                     

3. Studenci Akademii wybór

 • Francesco Coccopalmerio
 • Joachim Ciupa
 • Charles E. Curran
 • John Clayton Nienstedt
 • Jerzy Kraj
 • Carl Frederick Mengeling
 • Michael Sis
 • Severino Poletto
 • Andrzej Dziuba
 • Polycarp Pengo
 • Sérgio da Rocha
 • Carlo Caffarra
 • Bryan Massingale
 • Oscar Rodriguez Maradiaga
 • Ireneusz Mroczkowski
 • Jerzy Gocko
 • Konrad Glombik
 • Joseph Charron
 • Wojciech Polak
 • Luigi Padovese
 • Marin Srakić
 • Szczepan Wesoły
 • Zdzisław Klafka
 • Józef Wróbel
 • Peter Comensoli
 • James D. Conley