Poprzednia

ⓘ Liga rokitnicka
                                     

ⓘ Liga rokitnicka

Liga rokitnicka – liga językowa z następującymi językami powinowatymi: polskim, litewskim, białoruskim, ukraińskim i kaszubskim. Nazwa ligi pochodzi od miejscowości Rokitno w obwodzie rówieńskim na Ukrainie.

                                     

1. Wyróżniki ligi

Cechami wspólnymi dla języków tej ligi wszystkimi lub ich części są między innymi:

 • oryginalne wspólne słownictwo
 • nie występują dyftongi wyjątek: język litewski
 • mnogość spółgłosek szczelinowych
 • istnieje czasownik posesywny mieć
 • palatalizacja
 • samogłoski nieakcentowane nie redukują się
 • wokalizowane twarde /l/ wymawiane jako /u/
 • wymiany samogłoskowe i spółgłoskowe
 • występuje akcent ruchomy poza językiem polskim i niektórymi dialektami kaszubskimi
 • nie występuje iloczas wyjątki: język litewski i niektóre dialekty kaszubskie
 • bogata i rozbudowana fleksja rzeczownika