Poprzednia

ⓘ Karol Gzyl
                                     

ⓘ Karol Gzyl

Karol Gzyl – instruktor Związek Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, członek Głównej Kwatery, zastępca Naczelnika ZHP, realizator telewizyjny.

Związany z Hufcem ZHP Warszawa-Praga-Południe, w którym pełnił funkcje: drużynowego, namiestnika harcerskiego oraz zastępcy komendanta hufca i szefa zespołu promocji i informacji. W 2006 roku otrzymał w hufcu tytuł instruktora roku. Był członkiem Rady Chorągwi Stołecznej ZHP 2010–2014 i zastępcą komendantki Stołecznego Zlotu 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego "Warszawa 2011”.

W latach 2011–2016 kierownik Wydziału Promocji Głównej Kwatery ZHP, koordynujący działania komunikacyjne, wizerunkowe i promocyjne organizacji oraz produkcję jej głównych wydarzeń medialnych. Był członkiem komendy i producentem wykonawczym mediów radia UKF, dziennika i witryny internetowej na Jubileuszowym Zlocie Stulecia Harcerstwa "Kraków 2010” oraz producentem mediów podczas wyprawy "Uniamo le generazioni / Łączymy pokolenia” w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino 2014.

Od 2013 roku członek Głównej Kwatery ZHP i komisarz zagraniczny ZHP, kierował pracą wydziału zagranicznego. Szef Zespołu ds. Strategii rozwoju ZHP na lata 2018–2025 oraz Zespołu Projektu "Jamboree 2023”, w 2017 roku powołany na komendanta Europejskiego Jamboree Skautowego 2020 i zastępcę komendanta Zlotu ZHP "Gdańsk 2018”, na XL Zjeździe ZHP wybrany na zastępcę Naczelnika ZHP ds. rozwoju organizacji.

W 2018 roku powołany został przez Przewodniczącego Światowego Komitetu Skautowego WOSM na funkcję szefa globalnego zespołu ds. komunikacji w ramach Grupy Roboczej ds. Komunikacji i Partnerstw Światowego Komitetu Skautowego.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 2017, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 2017, srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP” 2017, Medalem "Pro Patria" 2019 oraz odznaczeniem honorowym niemieckiej organizacji skautowej Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg DPSG – Szpilką św. Jerzego.

Pracuje dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych przy realizacji programów informacyjnych i publicystycznych.