Poprzednia

ⓘ Nauka, technologia, inżynieria i matematyka
Nauka, technologia, inżynieria i matematyka
                                     

ⓘ Nauka, technologia, inżynieria i matematyka

STEM – akronim który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

                                     

1. Opis

Termin STEM wcześniej METS jest zwykle używany w odniesieniu do polityki edukacyjnej i wyboru programów nauczania w szkołach, w celu zwiększenia konkurencyjności, w zakresie rozwoju nauki i technologii. Ma to między innymi wpływ na rozwój siły roboczej, kwestie bezpieczeństwa narodowego i politykę imigracyjną w niektórych krajach. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone Ameryki. Systemy edukacyjne i szkoły odgrywają kluczową rolę w określaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przedmiotami STEM, a także zapewnianiu równych szans dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie STEM i czerpania z niej odpowiedniej korzyści.

Akronim STEM pojawił się w powszechnym użyciu wkrótce po międzywydziałowym spotkaniu naukowym o edukacji Narodowego Funduszu Naukowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, któremu przewodniczyła ówczesna dyrektor NSF, Rita Colwell. Dyrektor Oddziału Badań Naukowych ds. Rozwoju Kadr dla nauczycieli i naukowców, Peter Faletra, zasugerował wtedy zmianę ze starszego akronimu METS na STEM. Rita Colwell, wyrażając pewną niechęć do starszego skrótu, odpowiedziała poparciem, sugerując NSF, aby uchwalić zmianę. Jednym z pierwszych projektów NSF, który użył nowy akronim był STEMTEC Science, Technology, Engineering and Math Teacher Education Collaborative na University Massachusetts Amherst, który został sfinansowany w 1998 r.