Poprzednia

ⓘ Konotacja (logika)
                                     

ⓘ Konotacja (logika)

Konotacja – wprowadzone przez J.S. Milla bardziej techniczne określenie zwrotu "znaczenie nazwy”. Treść charakterystyczna nazwy N stanowi konotację nazwy N wtedy i tylko wtedy, gdy, dowolna osoba O, znająca i stosująca konwencje języka J, do którego należy rozpatrywana nazwa N, poinformowana o tym, że jakiś przedmiot p ma wszystkie cechy zawarte w treści nazwy N, może poprawnie rozstrzygnąć, czy dany przedmiot p jest desygnatem nazwy N. Znaczenie nazwy, najogólniej rzecz biorąc, jest to sposób posługiwania się tą nazwą przez ludzi.

Konotacja – cechy współoznaczane łącznie przez nazwę, tworzące jej treść, sens; współoznaczenie zespołu cech wyrazu, kojarzących się wtórnie z jego głównym znaczeniem; tworzy warstwę skojarzeniową słowa.