Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wydziały nauk o Ziemi
                                               

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego – dawna nazwa Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział powstał w 1951. Po odłączeniu się w 2017 instytutów reprezentujących nauki o Ziemi, 1 stycznia 2018 nazwa wydziału została zmieniona z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ na Wydział Biologii UJ.

                                               

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

                                               

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z nieistniejących wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi istniał w latach 1951-2012. Wcześniej nauki biologiczne i geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który został utworzony w 1945 r. w momencie powołania do życia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego został wyodrębniony Wydział Biologii i Nauk o ...

                                               

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Alei Kraśnickiej 2cd w Lublinie w tzw. Kampusie Zachodnim UMCS. Wydzielony z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w 2011 roku.

                                               

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

                                               

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o Ziemi, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 2 instytuty. Poza tym wydział współtworzy wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych Międzywydziałowe Studium Ochrony Środow ...

                                               

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego – dawny wydział Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajdowała się przy ulicy Mickiewicza 18 w Szczecinie.

                                               

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Nauk o Ziemi – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska.