Poprzednia

ⓘ Michał Bożek
                                     

ⓘ Michał Bożek

Michał Wojciech Bożek – polski prawnik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

                                     

1. Życiorys

W 2001 ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚl. Na tym samym wydziale w 2005 na podstawie napisanej pod kierunkiem Eugeniusza Zwierzchowskiego rozprawy pt. Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2014 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim Rada Wydziału Prawa i Administracji UŚl nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Został adiunktem na tym wydziale w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

                                     

2. Publikacje

  • Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim 2013
  • Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego 2005
  • Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec 2007