Poprzednia

ⓘ Obwód wołogodzki
Obwód wołogodzki
                                     

ⓘ Obwód wołogodzki

Na terenie obwodu wołogodzkiego znajduje się park narodowy Ruskij Siewier oraz rezerwat przyrody Darwiński.

                                     

1. Ludność

W obwodzie wołogodzkim żyje 1 227 800 osób 2007. Liczba mieszkańców regionu spada z powodu niskiego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Jeszcze w 2002 na terenie obwodu mieszkało 1 269 568 osób.

Gęstość zaludnienia w obwodzie wynosi 8.5 os./km² 2007.

69% populacji żyje w miastach, z czego blisko 3/4 wszystkich mieszkańców miast regionu tj. ok. połowy całej ludności obwodu to populacja 2 metropolii: Czerepowca i Wołogdy.

                                     

1.1. Ludność Narodowości

Zdecydowaną większość mieszkańców regionu stanowią Rosjanie, a obwód wołogodzki zajmuje pierwsze miejsce wśród podmiotów Federacji Rosyjskiej pod względem udziału przedstawicieli tego narodu w populacji.

Skład etniczny populacji regionu według wyników spisu powszechnego z 2002 wygląda następująco w procentach:

 • Niemcy – 0.07%
 • Wepsowie – 0.03%
 • Wietnamczycy – 0.02%
 • Cyganie – 0.16%
 • Rosjanie – 96.56%
 • Gruzini – 0.08%
 • osoby bez poczucia przynależności narodowej – 0.45%
 • Białorusini – 0.39%
 • Ukraińcy – 0.97%
 • Czeczeni – 0.03%
 • Żydzi – 0.03%
 • Azerowie – 0.21%
 • Tatarzy – 0.15%
 • Ormianie – 0.17%
                                     

1.2. Ludność Wyznania

Zdecydowana większość ludności obwodu wyznaje prawosławie. Po okresie ateizacji w czasach ZSRR pozostała duża liczba niewierzących. Z mniejszości wyznaniowych żyją tutaj m.in. nieliczni protestanci, muzułmanie i żydzi.

                                     

2. Miasta

Na terenie obwodu wołogodzkiego znajduje się 15 miast i 8 osiedli typu miejskiego.

Największe skupiska osadnicze obwodu miasta, osiedla typu miejskiego i wsie; stan na 1 stycznia 2006

1) Osiedle typu miejskiego 2) Wieś 3) liczba zaokrąglona; 2003

                                     

3. Władza i administracja

Obwód wołogodzki, podobnie jak inne części Rosji, posiada dość szeroki zakres autonomii. Władzę prawodawczą sprawuje Zgromadzenie Prawodawcze Obwodu Wołogodzkiego ros. Законодательное Собрание Вологодской области, złożone z 34 posłów.

Na czele lokalnej administracji stoi gubernator, będący zarazem "głową” obwodu. Obecnie funkcję tę sprawuje Nikołaj Tichomirow.

                                     

4. Podział administracyjny

Od 1 stycznia 2006 obwód wołogodzki dzieli się na 26 rejonów. 2 największe miasta regionu Czerepowiec i Wołogda nie wchodzą w skład tego podziału i stanowią wydzielone okręgi miejskie.

Rejony municypalne dzielą się na mniejsze jednostki administracyjne – osiedla ros. поселения – czyt. posielienia wiejskie i miejskie. Osiedla miejskie obejmują miasto niekiedy też niewielkie podmiejskie wioski, zaś osiedla wiejskie składają się z jednej lub kilku wsi. W ramach 26 rejonów istnieją w sumie 344 osiedla, w tym 22 osiedla miejskie i 322 wiejskie.

                                     

5. Symbole regionu

Herb obwodu wołogodzkiego nawiązuje do herbu dawnej guberni wołogodzkiej, który z kolei został opracowany na podstawie herbu stolicy regionu – Wołogdy.

Flaga obwodu na postać biało-czerwonego prostokąta z umieszczonym na nim herbu regionu.

Użytkownicy również szukali:

obwód wołogodzki więzienie, wyspa ognista obwód wołogodzki,

...
...
...