Poprzednia

ⓘ Gospodarka obiegu zamkniętego
Gospodarka obiegu zamkniętego
                                     

ⓘ Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka o obiegu zamkniętym – regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

Model taki jest przeciwieństwem gospodarki liniowej, bazującej na ciągłym wzroście i powiększającym się zużyciu surowców oraz wolumenu odpadów. W modelu GOZ dąży się do tego, by jak najdłużej utrzymać wartość zasobów a nie wytworzyć wartość dodaną jak w modelu gospodarki liniowej, optymalizować gospodarkę zasobami a nie optymalizować przepływy zasobów i zwiększyć efektywność używania dóbr a nie efektywność produkcji dóbr.

Przechodzenie na model GOZ jest oficjalnym celem Unii Europejskiej. W Polsce resortem koordynującym wdrażanie GOZ jest Ministerstwo Rozwoju.