Poprzednia

ⓘ Obwód pskowski
Obwód pskowski
                                     

ⓘ Obwód pskowski

Obwód pskowski należy do moskiewskiej strefy czasowej MSK: do 25 października 2014 UTC+04:00 przez cały rok, od 26 października 2014 UTC+03:00 przez cały rok.

Jeszcze wcześniej, przed 27 marca 2011 roku, obowiązywał czas standardowy zimowy strefy UTC+03:00, a czas letni – UTC+04:00.

                                     

1. Demografia

Od 1989 do 2008 ludność obwodu zmniejszyła się o ponad 15%, i nadal zmniejsza się o około 1% rocznie dane z www.world-gazetteer.com. W 1926 w obecnych granicach obwodu mieszkało 1.678 mln ludzi. Powodem tak dużego spadku w XX wieku były straty wojenne w latach 1941-1944 i oddalenie od głównych obszarów aktywności gospodarczej w ZSRR.

Według danych ze spisu z 2010 r. obwód zamieszkiwało 359 Polaków.

Wokół miasta Pieczory zamieszkuje autochtoniczna mniejszość etniczna Setu.

                                     

2. Historia

W IV tys. p.n.e. ziemie te zostały zasiedlone przez plemiona ugrofińskie. Od VII wieku n.e. były terenem osadnictwa słowiańskiego. W tym czasie zachodnią część przez bałtycko-fińskie plemię Votów.

W średniowieczu na terenie obwodu istniała Republika Pskowska. W 1510 r. Republika Pskowska została zajęta przez Wielkie Księstwo Moskiewskie, a od 1547 r. jej ziemie stanowiły część Rosji. Obszar zmagań wojny litewsko-rosyjskiej w latach 1558–1570 i wojny polsko-rosyjskiej w latach 1577–1582. Polacy stoczyli tu kilka zwycięskich bitew: bitwę pod Newlem, oblężenie Wielkich Łuk i oblężenie Zawołocza. W 1582 w położonym tu Jamie Zapolskim podpisano rozejm pomiędzy Polską a Rosją. Południowe krańce regionu z miastami Newel, Siebież i Uświat leżały w granicach I Rzeczypospolitej województwa połockie i witebskie do I rozbioru 1772. W Siebieżu zachował się barokowy kościół św. Trójcy, wzniesiony w 1649 r., obecnie pełniący funkcję świątyni prawosławnej, natomiast we wsi Anninskoje dawny Anińsk zachowały się ruiny polskiego dworu szlacheckiego Korsaków, w którym w czasie I wojny światowej zamieszkiwała polska malarka Zofia Romer. Z tych okolic pochodzili m.in. chirurg Jan Minkiewicz, lekarz i działacz społeczny Teodor Hryniewski, dyplomatka PRL Wanda Michalewska oraz kompozytor Witold Rudziński.

W okresie międzywojennym Pytałowo było częścią Łotwy, a Pieczory i Izborsk Estonii.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...