Poprzednia

ⓘ Ciernie (Świebodzice)
Ciernie (Świebodzice)
                                     

ⓘ Ciernie (Świebodzice)

Nazwa Ciernie nie jest jednoznaczna. Niektórzy wywodzą je od róży, które niegdyś bardzo bujnie rosły na ich terenie. Stąd też wielu bogatych mieszkańców Świebodzic jak i dynastie panujące w zamku Książ posiadało tam ogrody i letnie domki. Jako osobna miejscowość Ciernie zostały wymienione pod nazwą Cyrna w 1300 roku w średniowiecznym łacińskim utworze opisującym żywot świętej Jadwigi Vita Sanctae Hedwigis. Dawniej zwane również Zirlau oraz Czarna Świdnicka.

                                     

1. Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest:

  • kościół pomocniczy pw. św. Franciszka z Asyżu, wzniesiony w pierwszej poł. XIII w., w XV w. przebudowany na gotycki, wyposażenie pochodzi z różnych epok, fresk z XV wieku przedstawiający św. Krzysztofa, 1891 r.

inne zabytki:

  • stare kamienne monolitowe krzyże nieznanego wieku i przyczyny fundacji
  • wmurowany z żółtego piaskowca
  • wolno stojący zlepieniec pobielony
  • złamany maltański

Krzyże te określane są często jako tzw. krzyże pokutne co nie ma podstaw w żadnych dowodach ani badaniach, a jest oparte jedynie na nieuprawnionym założeniu, że wszystkie stare kamienne krzyże monolitowe, o których nic nie wiadomo, są krzyżami pokutnymi, chociaż w rzeczywistości powód fundacji takiego krzyża może być różnoraki, tak jak każdego innego krzyża. Niestety hipoteza ta stała się na tyle popularna, że zaczęła być odbierana jako fakt i pojawiać się w lokalnych opracowaniach, informatorach czy przewodnikach jako faktyczna informacja, bez uprzedzenia, że jest to co najwyżej luźny domysł bez żadnych bezpośrednich dowodów.

  • ruiny pałacu Hochbergów

Użytkownicy również szukali:

świebodzice ciernie domy na sprzedaż, woku noclegi świebodzice,

...
...
...