Poprzednia

ⓘ Kategoria:Listy związane z fizyką
                                               

Gęstość

Gęstość – stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; Jeśli masa równa jest m, {\displaystyle m,} a jej objętość wynosi V, {\displaystyle V,} to gęstość substancji wynosi: ρ = m V {\displaystyle \rho ={\frac {m}{V}}} i nie zależy od wyboru próbki. W przypadku substancji niejednorodnych gęstość nie jest stała w przestrzeni i określana jest dla każdego punktu z osobna; definiuje się ją jak wyżej, przy założeniu, że wybrana porcja substancji, obejmująca dany punkt, jest jak najmniejsza. Wybi ...

                                               

Jednostki Plancka

Jednostki Plancka – zestaw jednostek miary wykorzystywanych w fizyce zaproponowany przez Maxa Plancka. Tworzą one system jednostek naturalnych, ponieważ są zdefiniowane wyłącznie jak kombinacje stałych fizycznych. W systemie jednostek Plancka pięć fundamentalnych stałych fizycznych jest równe jedności. Największą zaletą jednostek naturalnych jest upraszczanie wielu równań fizycznych przez pozbycie się liczbowych wartości stałych. W ten sposób stają się one popularne w badaniach nad kwantową grawitacją. Zależności fizyczne opisane w jednostkach naturalnych są niezależne od pięciu stałych fu ...

                                               

Stałe fizyczne

Eyvind H. Wichmann twierdził, że naprawdę fundamentalne stałe są bezwymiarowe, gdyż jednostki zależą od wymiarów człowieka. Proponował następujące wielkości: stosunek masy elektronu do masy mionu m μ ∼ 1 200 {\displaystyle {\frac {m}{m_{\mu }}}\sim {\frac {1}{200}}} stała charakteryzująca moc oddziaływań słabych, mniejszą o wielkość rzędu 10 − 14 {\displaystyle 10^{-14}} od oddziaływań silnych stała struktury subtelnej α = e 2 ℏ c ≈ 1 137 {\displaystyle \alpha ={\frac {e^{2}}{\hbar c}}\approx {\frac {1}{137}}} stałe charakteryzujące oddziaływania silne, np. s 1 = m a s a m e z o n u π m a ...