Poprzednia

ⓘ XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach
                                     

ⓘ XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach

XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach – szkoła średnia, potocznie określana jako Sucharski lub Suchar, mieści się przy ulicy Józefowskiej 32.

                                     

1. Historia szkoły

Początki szkoły sięgają roku 1910. Oddano wówczas do użytku budynek szkoły powszechnej będący dziś siedzibą XIV LO. W okresie międzywojennym mieściła się w nim czteroletnia Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki. Do szkoły tej uczęszczał m.in. ks. dr Jerzy Pawlik. Dzisiejsza ulica Józefowska nosiła wówczas imię Józefa Bedera, a Józefowiec przynależał administracyjnie do niezależnej od Katowic gminy Wełnowiec dopiero w 1951 roku gmina Wełnowiec utraciła samodzielność stając się częścią Katowic.

W 1959 r. otwarto w tym miejscu ZSZ dla pracujących pod patronatem przedsiębiorstwa "Elektromontaż”. W 1963 roku Technikum Elektryczne pod tym samym patronatem. 11 września 1978 roku nadano szkole imię mjr. Henryka Sucharskiego, w grudniu tego samego roku utworzono natomiast Zespół Szkół Elektrycznych dalej pod patronatem Elektromontażu. W 1991 r. w ramach tego zespołu szkół otwarto Technikum Elektryczno-Mechaniczne. W 1996 r. organem prowadzącym Zespołu Szkół Elektrycznych została gmina Katowice. 1 lipca 1998 r. powołano XIV Liceum Ogólnokształcące, a nazwę zespołu szkół zmieniono na Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. mjr. H. Sucharskiego. Od 1998 r. funkcjonowały w nim klasy sportowe. Od 2006 roku w szkole funkcjonują klasy mundurowe.

                                     

2. Kalendarium

 • 2006 - otwarcie pierwszej klasy o profilu mundurowym.
 • 1922 - nadanie szkole imienia Karola Miarki
 • 1991 - powstaje Technikum Elektryczno-Mechaniczne
 • 1959 - "Elektromontaż" otwiera Zespół Szkół Zawodowych dla pracujących
 • 1963 - powstaje Technikum Elektryczne
 • 1910 - powstaje szkoła powszechna w budynku przy ulicy Józefowskiej 32
 • 1998 - powstaje XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących
 • 1978 - nadanie imienia mjr. Henryka Sucharskiego; powstanie Zespołu Szkół Elektrycznych
                                     

3. Profile

W roku szkolnym 2016/2017 do wyboru oddane zostały następujące profile nauczania:

 • kl. I "d” – gr. 2: profil artystyczny rozszerzenia z języka polskiego, zajęć artystycznych i historii.
 • kl. I "a" – profil policyjny ;
 • kl. I "d” – gr. 1: profil pożarniczy rozszerzenia z chemii, geografii;
 • kl. I "c” – profil wojskowy rozszerzenia z geografii, fizyki;
 • kl. I "b” – profil policyjny ;
                                     

4. Osiągnięcia

 • I miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. W. Korfantego w 2014 roku
 • I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych "Klasa Policyjna Roku 2011”

Użytkownicy również szukali:

szkoły mundurowe śląsk,

...
...
...