Poprzednia

ⓘ Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
                                     

ⓘ Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego – jeden z 9 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały w 2017 roku w wyniku wydzielenia dotychczasowego Instytutu Sztuki UO ze struktur Wydziału Nauk Społecznych i przekształcenia go w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną. Kształci studentów na kierunku zaliczanych do nauk o sztukach pięknych wyłącznie na studiach stacjonarnych.

W ramach Wydziału Sztuki znajdują się 2 katedry. Aktualnie 2017 zatrudnionych jest 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 2 na stanowisku profesora zwyczajnego z tytułem naukowym profesora, 4 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 3 adiunktów z tytułem doktora habilitowanego, 3 adiunktów z tytułem doktora oraz 5 asystentów z tytułem zawodowym magistra. Według stanu na 2017 rok na wydziale studiuje łącznie 116 studentów.

Siedzibą Wydziału Sztuki jest zabytkowy gmach wzniesiony w latach 1896–1897 na potrzeby 12-klasowej szkoły powszechnej na Zaodrzu przy obecnej ulicy Wrocławskiej 4. Przez pewien czas w czasie remontu siedzibą wydziału był budynek położony przy ulicy Bolesława Kominka 6 w Opolu. Po rewitalizacji i przebudowie budynku przy ulicy Wrocławskiej ze środków Unii Europejskiej, od semestru zimowego 2012/2013 wydział powrócił do stałej siedziby. Oficjalne ponowne otwarcie miało miejsce 27 maja 2013 roku.

                                     

1. Historia

Początki Wydziału Sztuki UO związane są z utworzeniem w 1990 roku w Nysie filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, oferującej 3-letnie studia licencjackie na kierunku Wychowanie Plastyczne.

Po likwidacji oddziału w Nysie w 1994 roku studia te przejął Zakład Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Opolskiego, działający przy Instytucie Nauk Pedagogicznych. Decyzją Senatu Uniwersytetu Opolskiego w 1995 roku utworzono na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym – Instytut Sztuki z kierunkiem Wychowanie Plastyczne, kształcący studentów na 3-letnich studiach licencjackich. W 1999 roku uniwersytet uzyskał zgodę ministerstwa na uruchomienie od roku akademickiego 2000/2001 jednolitych studiów magisterskich. Nazwę prowadzonego kierunku zmieniono wkrótce potem na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, znacząco zmienił się także program studiów. Od roku akademickiego 2006/2007 wydział oferuje studia dwustopniowe na tym kierunku, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata studia I stopnia i magistra sztuki studia II stopnia. Decyzją Senatu Uniwersytetu Opolskiego 1 października 2017 roku dotychczasowy Instytut Sztuki został przekształcony w samodzielny Wydział Sztuki.

                                     

2. Władze wydziału

W kadencji 2016-2020 na wydziale funkcję kierownicze sprawują:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych: mgr Paulina Ptaszyńska
 • Dziekan: dr hab. Bartosz Posacki prof. UO
 • Koordynator kierunków: mgr Krzysztof Kowalski
 • Dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych: dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
                                     

3. Poczet dziekanów

 • od 2019 r.: dr hab. Bartosz Posacki prof. UO - nauki o sztukach pięknych nowe media
 • 2017-2019: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO - nauki o sztukach pięknych malarstwo
                                     

4. Kierunki kształcenia

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego kształci studentów na studiach stacjonarnych, licencjackich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych o specjalności komunikacja wizualna. Po ich ukończeniu absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie na tym samym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia magisterskich uzupełniających. Do wyboru są następujące specjalności:

 • projektowanie graficzne i nowe media
 • mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki
 • scenografia multimedialna
 • kurator sztuki
                                     

5. Struktura organizacyjna

Katedra Sztuk Pięknych

Pracownicy:
 • mgr Krzysztof Kowalski
 • prof. dr hab. Edward Syty
 • mgr Michał Krawiec prac. techniczny
 • dr Ignacy Nowodworski
 • Kierownik: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
 • dr hab. Bartłomiej Trzos
 • dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
 • dr Edward Szczapow
 • dr hab. Kazimierz Sebastian Ożóg, prof. UO
 • dr Witold Pichurski

Katedra Intermediów

Pracownicy:
 • prof. dr hab. Marian Molenda
 • dr Aleksandra Giza, prof. UO
 • mgr Paulina Ptaszyńska Biblioteka Wydziału
 • mgr Michał Misiura
 • dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
 • dr hab. Magda Hlawacz, prof. UO
 • Kierownik: dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

Użytkownicy również szukali:

dziekanat wydział sztuki uo,

...
...
...