Poprzednia

ⓘ Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu
Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu
                                     

ⓘ Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu

Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu – główna trasa turystyczno-kulturowa przebiegająca przez Poznań. Łączy najpopularniejsze turystycznie obszary centrum Poznania, obejmując obiekty związane z dziedzictwem kulturowym miasta i prezentując je przez pryzmat dziejów społeczności Poznania.

Projekt Trakt Królewsko-Cesarski realizowany był w latach 2006-2013 przez Urząd Miasta Poznania, na podstawie koncepcji powstałej w 2004 w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu. Program stanowił realizację założeń Narodowego Programu Kultury "Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata 2004-2013”. Od 2009 koordynowany jest przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt – instytucję kultury Miasta Poznania, będącą od 2013 również także operatorem Bramy Poznania.

W 2015 szlak został przeprojektowany. W ramach prac m.in. zmodyfikowano i skrócono jego przebieg, dodano nowe obiekty, zmieniono identyfikację wizualną i oznaczenia w przestrzeni miasta, a także rozpoczęto wydawanie nowych publikacji turystycznych.

                                     

1. Nawiązanie historyczne w nazwie

"Królewskość” traktu związana jest z następującymi postaciami:

 • Bolesław Pobożny
 • Jan Olbracht,
 • Zygmunt Stary,
 • Władysław Jagiełło,
 • Mieszko I, z przestrzenią Traktu związana jest także osoba żony Mieszka I - Dobrawy,
 • Kazimierz Jagiellończyk,
 • Kazimierz Odnowiciel,
 • Bolesław I Chrobry,
 • Przemysł I,
 • Mieszko II,
 • Przemysł II.
 • Królowa Jadwiga,
 • Jan Kazimierz.
 • Zygmunt III Waza,
 • Ludwik Węgierski,
 • Kazimierz Wielki,
 • Władysław Odonic,
 • Henryk Walezy,

"Cesarskość” traktu wiąże się z wizytą:

 • Napoleona Bonaparte – cesarza Francuzów, który przebywał w Poznaniu w 1806, 1807 i dwukrotnie w 1812 r. Podczas swojej pierwszej wizyty, zamieszkał w Kolegium Jezuickim i stamtąd dowodził swoją armią, czyniąc Poznań na kilka tygodni stolicą Europy,
 • Wilhelma II – ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus, który zbudował w Poznaniu zamek cesarski.
 • Ottona III – cesarza, który przebywał w Poznaniu w roku 1000, w związku z udziałem w zjeździe gnieźnieńskim,
                                     

2. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015

Według opisu autorów "głównymi bohaterami” Traktu Królewsko-Cesarskiego jest "czterdzieści pokoleń poznaniaków”, a dziedzictwo kulturowe Poznania interpretowane ma być przez pryzmat dążenia ludzi z nim związanych do przezwyciężania trudności i osiągania sukcesu - metaforycznego "sięgania po koronę”. Zachowana od początku istnienia traktu nazwa odwołuje się również do tradycji monarszej: królewskiej, głównie piastowskiej, oraz cesarskiej, związanej z pobytami w Poznaniu władców noszących tytuł cesarski. Narracja traktu zawężona jest do dziedzictwa związanego z okresem historii między Chrztem Polski w 966 a 1918. Trasa przeznaczona jest do zwiedzania pieszego, rowerowego bądź z wykorzystaniem komunikacji miejskiej.

Trakt wewnętrznie dzieli się na:

 • trzy "obszary”: Ostrów Tumski, Stare Miasto oraz Śródmieście, w których wytyczono "szlaki główne” oraz "szlaki uzupełniające”. "Szlaki główne” oraz "szlaki uzupełniające” mają charakter wirtualny, nie są oznakowane w przestrzeni miejskiej, zostały opisane w internetowych i drukowanych publikacjach turystycznych;
 • "oś główną”, mającą ok. 3 kilometrów długości, przebiegającą od Bramy Poznania do Zamku Cesarskiego. Ma charakter materialny, oznakowany jest w przestrzeni miejskiej bordowymi tablicami z wyciętą koroną - logo traktu, umieszczonymi na elementach infrastruktury miejskiej;
 • "szlaki tematyczne”, skupione na określonych tematach związanych z historią Poznania. Mają charakter wirtualny, nie są oznakowane w przestrzeni miejskiej, zostały opisane w internetowych i drukowanych publikacjach turystycznych. Dotychczas stan na październik 2017 przygotowane zostały "Szlak dziedzictwa żydowskiego” oraz "Szlak dziedzictwa Reformacji”.
                                     

2.1. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Główny: Ostrów Tumski i Katedra

 • Muzeum Archidiecezjalne - dawna Akademia Lubrańskiego
 • Kościół Najświętszej Marii Panny
 • Pałac arcybiskupi
 • Most Biskupa Jordana
 • Rezerwat Archeologiczny Genius Loci
 • Bazylika Archikatedralna św Piotra i św Pawła
 • Relikty Palatium
 • Psałteria
 • Śluza Katedralna / Brama Poznania
                                     

2.2. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Uzupełniający: Chwaliszewo

 • Dawny port rzeczny - przeładownia
 • Dawne koryto Warty
 • Dawna gazownia, wodociągi i elektrownia na Grobli
 • Fragmenty murów przeciwpowodziowych
 • Dawny most i krzyż chwaliszewski
                                     

2.3. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Główny: Stary Rynek

 • Kamienica "Pod Daszkiem”
 • Domki budników
 • Pałac Działyńskich
 • Odwach
 • Rynek
 • Pręgierz
 • Ratusz
 • Kamienica Pinoccich
 • Waga Miejska
 • Pałac Mielżyńskich
                                     

2.4. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Główny: Stare Miasto

 • Dawny kościół dominikanów
 • Dawny budynek administracyjny
 • Podwórze kamienicy Otto Sterna
 • Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa
 • Budynek straży pożarnej
 • Dawna szkoła jezuicka
 • Dawny dom handlowy
 • Fara
 • Dawny zamek królewski
 • Kościół franciszkanów konwentualnych
 • Zespół pojezuicki
 • Dawny Pałac Górków
 • Dawne mury miejskie
 • Dawny Hotel Saski
 • Dawna synagoga
 • Dawny kościół katarzynek
 • Dawne kolegium jezuickie
 • Dawna kolegiata św Marii Magdaleny
                                     

2.5. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Uzupełniający: Stare Miasto - Wzgórze św. Wojciecha

 • Kościół św. Wojciecha
 • Plac Wielkopolski
 • Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
 • Kościół karmelitów
 • Krypta Zasłużonych Wielkopolan
                                     

2.6. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Uzupełniający: Piaski i Grobla

 • Kościół i klasztor bernardynów
 • Kościół Bożego Ciała
 • Dawny kościół i klasztor bernardynek
 • Dawne gimnazjum św Marii Magdaleny
 • Kościół Wszystkich Świętych - dawny ewangelicki kościół św Krzyża
 • Park Chopina
 • Dawna loża masońska
 • Dawna fabryka Zeylanda
                                     

2.7. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Główny: Śródmieście

 • Dawny Bank Wschodni
 • Centrum Kultury "Zamek” - dawny Zamek Cesarski
 • Plac Wolności - dawny plac WIlhelmowski
 • Kościół Najświętszego Zbawiciela - dawny kościół ewangelicki św. Pawła
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Dawny Bank Włościański
 • Dawny Dom Towarowy Hasse & Co.
 • Teatr Polski
 • Muzeum Narodowe - dawne Muzeum Cesarza Fryderyka III
 • Kościół św Marcina
 • Ulica Kantaka - dawna ulica Bismarcka
 • Biblioteka Raczyńskich
 • Budynek Arkadii - dawny niemiecki Teatr Miejski
 • Dawny Dom Poznańskiej Strzechy Budowlanej
 • Biblioteka Uniwersytecka - Dawna Biblioteka Cesarza Wilhelma
 • Kamienica przy ulicy Podgórnej
 • Bazar
 • Dawne Forum Cesarskie
 • Collegium Maius UAM - dawna Pruska Komisja Osadnicza
 • Dawna szkoła elementarna
 • Aleje Marcinkowskiego - dawna ulica Wilhelmowska
 • Hotel Royal


                                     

2.8. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Uzupełniający: Śródmieście - Szlak Władzy i Instytucji

 • Dawny Bank Związku Spółek Zarobkowych
 • Dawny Główny Urząd Poczty
 • Dawny Królewski Konsystorz Ewangelicki
 • Dawne Prowincjonalne Towarzystwo Ogniowe
 • Sąd Rejonowy - dawny Królewski Sąd Powiatowy
 • Komenda Policji - dawny Urząd Ceł
 • Polskie centrum: Biblioteka Raczyńskich, Bazar, PTPN
 • Uniwersytet Artystyczny- dawne Ziemstwo Kredytowe
 • Uniwersytet Artystyczny - dawne Naczelne Dowództwo V Korpusu Armijnego
                                     

2.9. Trakt Królewsko-Cesarski po 2015 Szlak Uzupełniający: Śródmieście - Szlak Twierdzy i Niepodległości

 • Bazar / Plac Wolności
 • Ulica Taczaka - dawna ulica Ludwiki
 • Dawny blokhauz
 • Kino Apollo
 • Dawna Królewska Dyrekcja Kolei
 • Dawne koszary artyleryjskie
 • Dawna Brama Berlińska
                                     

3.1. Trakt Królewsko-Cesarski przed 2015 Wątki tematyczne traktu

W oparciu o walory kulturowe miasta wyłonione zostały cztery wątki tematyczne traktu, podkreślające elementy decydujące o wyjątkowości Poznania. W pierwotnej formie traktu umożliwiały one turyście wybranie interesujących go atrakcji z wachlarza propozycji kulturalnych i turystycznych Poznania, według następujących "wątków”:

 • Trakt zabytków architektury – "Tak budował się Poznań – Trakt Pracy i Piękna”,
 • Trakt Historii – "Tu zaczęła się Polska.”,
 • Trakt tradycji wielkopolskich – "Nie tylko pyry z gzikiem – Dobra Strawa i Zabawa”.
                                     

3.2. Trakt Królewsko-Cesarski przed 2015 Przebieg traktu

Przebieg Traktu wiązał się z historią rozwoju urbanistyki i architektury: od miejsca początków Państwa Polskiego, poprzez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Oś jego pierwotnego przebiegu wytyczono następująco: Jezioro Maltańskie – Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami – Śródka – Most Jordana – Ostrów Tumski – Most Bolesława Chrobrego – Chwaliszewo – Stary Rynek – ul. Paderewskiego – plac Wolności – ul. 27 Grudnia – ul. Fredry – Most Teatralny – ul. J.H. Dąbrowskiego – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana.

                                     

3.3. Trakt Królewsko-Cesarski przed 2015 Atrakcje i zabytki na trakcie

 • Okrąglak
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
 • Archiwum Państwowe
 • Muzeum Archeologiczne
 • Brama Poznania
 • Teatr Polski
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Pałac Górków renesansowy pałac zajmowany przez muzeum archeologiczne
 • Pomnik Starego Marycha
 • Osiedle socjalne na Zagórzu
 • Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa
 • Kościół św. Marcina
 • Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
 • Kościół św. Franciszka Serafickiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Collegium Minus i Aula Uniwersytecka:

  • Centrum Kultury Zamek
  • Pałac Działyńskich
  • Zamek Królewski w którym mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych
  • Kościół Najświętszej Marii Panny in Summo
  • Muzeum Archidiecezjalne budynek Akademii Lubrańskiego
  • Kościół św. Antoniego Padewskiego i klasztor franciszkanów konwentualnych w którego podziemiach znajduje się Makieta Dawnego Poznania
  • Śluza Katedralna
  • Kościół św. Wojciecha z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan
  • Muzeum Etnograficzne
  • Zamek Cesarski, w którym mieści się Centrum Kultury "Zamek”
  • Pomnik Latarnika
  • Teatr Animacji
  • Studzienka Bamberki
  • Kolejka Parkowa Maltanka - stacja przy rondzie Śródka
  • Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia
  • Waga miejska
  • Stara Gazownia
  • Estrada Poznańska
  • Nowa Synagoga
  • Arkadia - siedziba Teatru Ósmego Dnia i Centrum Informacji Miejskiej
  • Scena na piętrze
  • Kuria Metropolitalna
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Kolegiata Farna
  • Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • Teatr Nowy
  • Mury miejskie
  • Psałteria
  • Akademia Muzyczna
  • Muzeum Narodowe - Galeria Malarstwa i Rzeźby
  • Ratusz
  • Muzeum Narodowe
  • Hotel Bazar
  • Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami
  • Kościół Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych
  • Teatr Muzyczny
  • Klasztor filipinów
  • Kościół św. Małgorzaty
  • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
  • Pomniki: Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz Adama Mickiewicza
  • Domki budnicze
  • Muzeum Bambrów Poznańskich
  • Kościół Bożego Ciała
  • Biblioteka Uniwersytecka
  • Kościół św. Kazimierza
  • Biblioteka Raczyńskich
  • Teatr Ósmego Dnia
  • Collegium Maius
  • Kościół św. Józefa i klasztor karmelitów bosych i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan
  • Pałac Mielżyńskich
  • Muzeum Instrumentów Muzycznych
  • Wielkopolskie Muzeum Wojskowe będące oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu
  • Kościół Najświętszego Zbawiciela
  • Szkoła baletowa i siedziba Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego dawna szkoła jezuicka
  • Polski Teatr Tańca
  • Odwach
  • Kościół Wszystkich Świętych
  • Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar
  • Akademia Ekonomiczna
  • Galeria Miejska Arsenał
  • Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
  • Fort Winiary Cytadela
  • Most Biskupa Jordana
  • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
  • Pałac arcybiskupi
  • Pracownia i muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu
  • Jezioro Maltańskie wraz z centrum sportowo - rekreacyjnym