Poprzednia

ⓘ Dywersyfikacja
                                     

ⓘ Dywersyfikacja

Dywersyfikacja – różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieństwo najwyższego zysku.

Dywersyfikacja może dotyczyć:

 • inwestycji portfel inwestycyjny
 • ryzyka
 • odbiorców
 • dostawców
 • technologii
 • produktów i usług
 • bazy B+R
 • struktury działalności produkcji
 • rynków zbytu
 • źródeł finansowania

Rodzaje dywersyfikacji według Ansoffa:

 • konglomeratowa
 • koncentryczna
 • wertykalna
 • horyzontalna

Rodzaje dywersyfikacji według Wrigley’a:

 • pokrewna
 • niepokrewna