Poprzednia

ⓘ Część miejscowości
Część miejscowości
                                     

ⓘ Część miejscowości

Część miejscowości – nazwana urzędowo część jednostki osadniczej w Polsce lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych części miejscowości odrębną nazwą lub rodzajem. Charakter części miejscowości ukształtowanej w procesie rozwoju osadnictwa jest określony przez rodzaj części miejscowości.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości określa, że rodzajem miejscowości może być:

  • część miasta,
  • część wsi,
  • część osiedla,
  • część przysiółka.
  • część kolonii,
  • część osady,

Ustawa określa, że osada może stanowić część innej jednostki osadniczej; przysiółek jest integralną częścią wsi; kolonia i osiedle może stanowić część miasta lub część wsi. Zatem poniższe rodzaje miejscowości mogą być jednocześnie częściami miejscowości:

  • osada jako część innej miejscowości,
  • osiedle jako integralna część miasta lub część wsi,
  • przysiółek jako część wsi.
  • kolonia jako integralna część miasta lub część wsi,

Dla części miejscowości zamieszkanych i niezamieszkanych ustala się, zmienia i znosi urzędowe nazwy. Nazwy części miejscowości, tak jak nazwy innych miejscowości są umieszczone w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Części miejscowości, tak jak i samych miejscowości z wyjątkiem miast, nie mają formalnie ustalonych granic, lecz mogą znajdować się w obrębach ewidencyjnych wyznaczonych na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Część miejscowości może znajdować się także w utworzonej przez gminę jednostce pomocniczej gminy np. sołectwie, która może wziąć swoją nazwę od miejscowości lub części miejscowości. Charakterystyczne dla części miejscowości jest wskazanie położenia poprzez współrzędne, które są gromadzone w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

W ramach Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, częściom miejscowości nadawane są przez Główny Urząd Statystyczny unikalne identyfikatory Systemu identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC.