Poprzednia

ⓘ Polonijny Dzień Dwujęzyczności
                                     

ⓘ Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności – ogólnoświatowe święto polonijne ustanowione przez nowojorską fundację i portal informacyjno-edukacyjny Dobra Polska Szkoła obchodzone dorocznie w październiku i stawiające sobie za cel celebrację polskiego języka i dwujęzyczności polonijnych rodzin za granicą, a także promocję wizerunku i dobrego imienia Polski, polskiego dziedzictwa oraz współczesnych interesów Polski na arenie międzynarodowej.

                                     

1. O Polonijnym Dniu Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności pojawił się w kalendarzu wydarzeń polonijnych w 2015 r. jako święto obchodzone w każdy trzeci weekend października. Pomysłodawcami i organizatorami tego przedsięwzięcia jest Fundacja Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku, która w roku 2015 współpracowała z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Inicjatywa została wsparta i współfinansowana przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Senat RP w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

                                     

1.1. O Polonijnym Dniu Dwujęzyczności Historia idei PDD

Idea ustanowienia nowego święta zrodziła się już kilka lat wcześniej. Portal i fundacja Dobra Polska Szkoła od kilku lat prowadziły w polonijnym środowisku w USA kampanię na rzecz dwujęzyczności pt. "W naszym domu mówimy po polsku”. Przez ten czas na portalu ukazało się wiele artykułów, wywiadów, nagrań filmowych i relacji dotyczących promowania rozmów i edukacji w języku ojczystym w polskich rodzinach zamieszkałych poza granicami kraju. W ramach akcji odbyło się wiele spotkań z rodzicami i nauczycielami z polskich szkół udokumentowanych w licznych reportażach i relacjach. Pomysł na oddzielne święto przypominające zamieszkałym poza ojczyzną Polakom o wartościach wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej znaczeniu w życiu Polonii i Polski był ukoronowaniem i podsumowaniem wcześniejszych akcji i entuzjastycznego przyjęcia, z jakim spotkały się na świecie. Pomysłodawczynią PDD była Eliza Sarnacka-Mahoney, projekt był pracą zbiorczą redakcji DPS w składzie Marta Kustek red. naczelna, Danuta Świątek z-ta red. naczelnej, Lidia Russell, Ireny Biały, Bożena Chojnacka, Karina Bonowicz i Andrzej Cierkosz prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła.

                                     

1.2. O Polonijnym Dniu Dwujęzyczności PDD i wspieranie rozwoju dobrych relacji Polonii z Polską

Prócz propagowania dwujęzyczności w polonijnych rodzinach jako narzędzia do stymulacji ogólnego rozwoju dziecka, w tym w sferze kognitywnej i poznawczej, pomysłodawcy PDD kierowali się również przesłankami o potrzebie wspierania dwujęzyczności jako warunku kreowania lepszych i pełniejszych relacji między Polonią, a Polską. Wnoszą, że:

  • przekazując polonijnemu dziecku język ojczysty, przekazujemy mu polskie korzenie, wzbogacamy jego osobowość i poszerzamy horyzonty w sposób wyjątkowy, otwierając przed nim furtkę do pełnej partycypacji w życiu Polski i Polonii w dorosłym życiu
  • wychowujemy pokolenie osób, które dzięki funkcjonalnej dwujęzyczności staną się w przyszłości najlepszymi, najefektywniejszymi ambasadorami i rzecznikami polskości za granicą – funkcjonalna dwujęzyczność Polonii jest najważniejszym pomostem łączącym brzegi świadomości Polski na temat innych krajów i zagranicy na temat Polski. To najkrótsza i najszybsza droga do eliminacji nieporozumień, błędnych koncepcji i stereotypów
  • do zrobienia jest wiele, bo pomimo przełomowych zmian, jakie zaszły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu we wszystkich dziedzinach życia, wiedza o polskiej historii najnowszej w wielu krajach, w tym w USA, zatrzymała się na symbolach sygnowanych imionami Lecha Wałęsy oraz papieża Jana Pawła II
  • znajomość języka polskiego otwiera przed młodą Polonią szansę zrozumienia tych zmian, osobistego ich doświadczenia, i w związku z tym efektywniejszej pracy na rzecz poszerzenia wiedzy mieszkańców innych krajów na temat Polski oraz zmiany w wizerunku Polski świecie.


                                     

2. Proklamacja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Uroczysta proklamacja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności odbyła się w 13 września 2015 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Wzięła w niej udział redakcja DPS oraz przedstawiciele wielu polonijnych organizacji i biznesów, polskich i polonijnych władz, polonijnego świata kultury i nauki oraz honorowi patroni PDD. W dokumencie proklamacji przeczytać można m.in.: "Dwujęzyczność jest darem, który wzbogaca osobowość i poszerza perspektywy, wzmacnia więzi z obydwoma krajami, ułatwia naukę oraz rozwiązywanie problemów, odpowiada za większą kreatywność i elastyczność umysłową” oraz "Ustanowienie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności ma na celu przypominanie nam, Polakom zamieszkałym poza granicami Polski, o ogromnej roli, jaką odgrywa ojczysty język w naszym życiu oraz jak istotne jest jego przekazywanie najmłodszym pokoleniom”.

                                     

3. Honorowi patroni Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Honorowymi patronami PDD są wybitni specjaliści od języka polskiego: prof. Katarzyna Kłosińska, sekretarz Rady Języka Polskiego przy prezydium PAN oraz prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego.

                                     

4. Logo i piosenka Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Logo PDD stworzyła polonijna artystka z Nowego Jorku Beata Slązak-Zalewski. Piosenkę-hymn PDD pt. "Trzy ważne słowa” skomponował polonijny kompozytor i reżyser Piotr Rudziński. Piosenka po raz pierwszy została wykonana w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku 13 września 2015 r. przez grupę dziecięcą z Kobo Music Studio prowadzonego przez Bożenę Konkiel.

                                     

5. PDD w latach 2015 i 2016

Pierwsze wydarzenia w ramach Polonijnego Dnia Dwujęzyczności odbyły się 10-tego października 2015 r. w kilku polonijnych ośrodkach: w Nowym Jorku stan Nowy Jork, Mahwah stan New Jersey, Wallington stan New Jersey, Bostonie stan Massachusetts, Copiague stan Nowy Jork, Denver stan Kolorado, Chicago stan Illinois oraz na Ukrainie. W roku 2016 PDD obchodzono na całym świecie, na prawie wszystkich kontynentach w ponad 100 miejscach, w tym w USA, Kanadzie, Australii, Katarze, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, na Ukrainie i na Cyprze. Atrakcje, konkursy i przedstawienia, jakie miały miejsce podczas obchodów odbywały się w dwóch językach.