Poprzednia

ⓘ Grzech wewnętrzny
Grzech wewnętrzny
                                     

ⓘ Grzech wewnętrzny

Grzech wewnętrzny – chrześcijańska idea, która głosi iż grzech może zostać popełniony nie tylko poprzez widoczne uczynki, ale także wewnętrzną aktywność umysłu nie manifestującą się w świecie zewnętrznym. Myślozbrodnie są tak stare jak stara jest historia herezji, ale wystąpienie ruchów reformacyjnych w XVI wieku zaowocowało zwołaniem przez Kościół katolicki soboru w Trydencie. Sesja ta powtarzając, że wszystkie grzechy śmiertelne muszą zostać wyznane, wyróżniła także nie wypowiedziane, które "czasem poważniej ranią duszę i są bardziej niebezpieczne niż grzechy otwarcie popełnione".

Kościół katolicki wyróżnia trzy rodzaje grzechów wewnętrznych:

  • desiderium, grzeszne pragnienia.
  • gaudium, trwanie w samozadowoleniu z grzechów właśnie popełnionych;
  • delectatio morosa, czerpanie przyjemności z grzesznych myśli lub myślenie o nich bez wyraźnej chęci ich popełnienia;
                                     

1. Cytaty z Pisma Świętego

  • Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mt 5.28
  • Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Rz 6.12