Poprzednia

ⓘ Wiesław Bar
                                     

ⓘ Wiesław Bar

Wiesław Stanisław Bar – polski duchowny katolicki, franciszkanin konwentualny, kanonista, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

W 1981 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1993 w zakresie prawa kanonicznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1982-1987 odbył studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.

W 1997 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie rozprawy pt. Sendero Luminoso jako prześladowca w rozumieniu prawa kanonizacyjnego napisanej pod kierunkiem Henryka Misztala otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Tam też w 2004 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. W 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W 2001 został adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 2005 powołano go na stanowisko kierownika Katedry Prawa Kanonizacyjnego. W 2004 został też prodziekanem tego wydziału, powtórnie wybranym w 2008. W 2005 objął tam stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Wybrane publikacje

 • Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej: aktualny stan prawny współredakcja: Lidia Fiejdasz, 2010
 • Dialogi z Męczennikami: 15 dialogów na 15-lecie śmierci Sług Bożych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, franciszkanów 2011
 • Cuda w sprawach kanonizacyjnych red. nauk., 2006
 • Divina et humana: księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala
 • Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym: materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL, Lublin 22-23 V 1998 r. współredaktor: Henryk Misztal, 1999
 • Na krwawym szlaku: Sendero Lumineso - prześladowca 1999
 • Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI współredakcja: Henryk Misztal, 2006
 • Ujrzeli Peru i niebo otwarte. 2015
 • Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku: studium nad jurysprudencją Kongregacji 2003
 • Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku 2013
 • Słudzy Boży Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek: męczennicy z Peru +1991 2001