Poprzednia

ⓘ Nadleśnictwo Nawojowa
Nadleśnictwo Nawojowa
                                     

ⓘ Nadleśnictwo Nawojowa

Nadleśnictwo Nawojowa – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Nawojowej w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.

Nadleśnictwo obejmuję leżące w powiecie nowosądeckim gminy Grybów miejską i wiejską, Kamionka Wielka, Krynica-Zdrój, Łabowa i Nawojowa oraz Nowy Sącz. Pod względem geograficznym obejmuję fragmenty Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego.

Nadleśnictwo prowadzi Gospodarstwo Szkółkarskie Feleczyn.

                                     

1. Historia

Przed II wojną światową lasy państwowe na tych terenach miały powierzchnię blisko 1000 ha. Resztę stanowiły lasy prywatne, z czego ok. 3000 ha było własnością Adama Stadnickiego z Nawojowej. Powstałe w 1945 nadleśnictwo Nawojowa objęło również lasy prywatne znacjonalizowane przez komunistów.

W 1972 do nadleśnictwa Nawojowa przyłączono nadleśnictwo Grybów.

                                     

2. Drzewostany

Typy siedliskowe lasów nadleśnictwa z ich udziałem procentowym:

  • las górski świeży 86.2%
  • las wyżynny świeży 1.3%
  • las mieszany górski świeży 12.1%
  • inne 0.4%

Przeciętna zasobność drzewostanów nadleśnictwa wynosi 384 m 3 /ha, a przeciętny wiek 82 lata.