Poprzednia

ⓘ Edukacja w Bydgoszczy
                                     

ⓘ Edukacja w Bydgoszczy

Edukacja w Bydgoszczy – w 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40.5 tys. uczniów. Miasto Bydgoszcz prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. dzieci spędza czas w miejskich przedszkolach.

Sieć placówek wychowania przedszkolnego obejmowała 31 samodzielnych jednostek. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne to odpowiednio: 46 i 47 samodzielnych i zorganizowanych w zespoły szkół. Poziom ponadgimnazjalny tworzyła struktura 31 jednostek, w ramach której działało: 21 liceów ogólnokształcących, 4 uzupełniające licea ogólnokształcące, 16 zasadniczych szkół zawodowych, 26 techników, 24 technika uzupełniające, 15 liceów profilowanych i 12 szkół policealnych.

Na początku 2017 w Bydgoszczy funkcjonowało 47 szkół podstawowych 19 samodzielnych i 28 w zespołach szkół; 47 gimnazjów 11 samodzielnych i 36 w zespołach oraz 51 szkół ponadgimnazjalnych. Rozpoczęta w 2017 reforma oświaty, przewidująca likwidację gimnazjów do 2019, dotknie 37 tys. uczniów i 4.5 tys. nauczycieli.

Obok sieci placówek edukacyjnych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, istnieje również szeroko rozbudowane szkolnictwo niepubliczne.

                                     

1. Szkolnictwo wyższe

W 2010 r. w Bydgoszczy studiowało ponad 44 tys. studentów, a sieć szkół wyższych obejmowała 16 jednostek, w tym 9 uczelni 4 publiczne i 5 niepublicznych, 3 uczelnie teologiczne oraz 4 wydziały zamiejscowe uczelni publicznych i niepublicznych z Poznania, Torunia i Łodzi. Dodatkowo funkcjonowały dwa Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych, które oferowały dyplomy uczelni patronackich Uniwersytet Poznański, Warszawski i Gdański.

                                     

2. Edukacja podstawowa

 • Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 105; dzieci: 9 972
 • Szkoły podstawowe: 56; uczniowie SP: 17 246
 • Gimnazja: 62; uczniowie w gimnazjach: 10 643
                                     

3. Edukacja ponadgimnazjalna

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • VIII Liceum Ogólnokształcące powstałe na bazie Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Louisa Braillea w Bydgoszczy
 • XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy
 • XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • Licea ogólnokształcące: 18; uczniowie w LO: 6 306
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
 • XII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • XVII Liceum Ogólnokształcące dla Słabo Słyszących
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Technikum Ekonomiczne
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
 • Technika: 30
 • Szkoły policealne i pomaturalne: 45; uczniowie: 4 820
 • Branżowe Szkoły I Stopnia: 13
 • Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych: 36; uczniowie: 4 464