Poprzednia

ⓘ Polski Legion Weteranów Amerykańskich
                                     

ⓘ Polski Legion Weteranów Amerykańskich

Polski Legion Weteranów Amerykańskich – polsko-amerykańska organizacja zrzeszającą byłych żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do 1992 roku wyłącznie polskiego pochodzenia.

                                     

1. Historia

Po zakończeniu I wojny światowej różne grupy amerykańskich weteranów pochodzenia polskiego tworzyły organizacje mające na celu zachowanie ducha braterstwa i patriotyzmu powstałego w wyniku służby w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych i utrwalania przyjaźni powstałych tam, przez wzajemną pomoc i współpracę w patriotycznych, charytatywnych, oświatowych i obywatelskich działaniach. Innym celem było działanie na rzecz wyzwolenia i ustanowienia wolnej i niepodległej Polski. Najbardziej wyróżniającymi się organizacjami były Sojusz Weteranów Polsko-Amerykańskich Alliance of Polish-American Veterans, z siedzibą w Chicago obejmująca stany Illinois, Ohio i Wisconsin, podobna organizacja o takiej samej nazwie która działała w stanie Michigan oraz działający na wschodnim wybrzeżu, obejmujący stany Nowy Jork i Nowa Anglia, Polski Legion Armii Amerykańskiej Polish Legion of the American Army.

We wrześniu 1921 roku Sojusz Weteranów Polsko-Amerykańskich zorganizował pierwszy regularny zjazd. Zmieniono wówczas nazwę na Sojusz Amerykańskich Weteranów Polskiego Pochodzenia Alliance of American Veterans of Polish Extraction. Organizacja ta była jedną z pierwszych organizacji na świecie uznającą zagrożenie ze strony komunizmu, gdy dodała do preambuły swojej konstytucji fragment: "Aby zwalczać destrukcyjną propagandę komunizmu i innych obcych wpływów, starających się osłabić lub zniszczyć nasze instytucje amerykańskie i demokratyczną formę rządu".

W 1930 roku Sojusz Amerykańskich Weteranów Polskiego Pochodzenia wziął udział w zjeździe Polskiego Legionu Armii Amerykańskiej w Nowym Jorku w celu konsolidowania obu grup w solidną organizację.

We wrześniu 1931 roku trzy organizacje, Sojusz Amerykańskich Weteranów Polskiego Pochodzenia, Polski Legion Armii Amerykańskiej oraz organizacja działająca w Michigan zjednoczyły się w jedną organizację: Polski Legion Weteranów Amerykańskich