Poprzednia

ⓘ VAT-R
                                     

ⓘ VAT-R

Wniosek VAT-R – dokument rejestracyjny lub aktualizacyjny składany przez podatnika w urzędzie skarbowym. Złożenie wniosku rejestracyjnego nadaje podatnikowi status podatnika VAT czynnego. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może odliczać podatek naliczony i występować o zwrot VAT.

                                     

1. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia

Podatnik składa wniosek VAT-R w celu:

  • aktualizacji danych.
  • rejestracji lub

Zgłoszenie rejestracyjne składane jest w celu nabycia statusu podatnika czynnego lub zwolnionego z VAT przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgłoszenie aktualizacyjne składane jest w przypadku zmiany danych na złożonym wcześniej zgłoszeniu rejestracyjnym np. zmiana miejsca wykonywania działalności zmiana Urzędu Skarbowego do odprowadzania podatku VAT) w ciągu 7 dni od nastąpienia danej zmiany.