Poprzednia

ⓘ Misje dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej
Misje dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej
                                     

ⓘ Misje dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej

Misje dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej – obecne przedstawicielstwa dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej. Stan na styczeń 2017. Lista pomija ambasadorów wizytujących.

Ambasadę przy Stolicy Apostolskiej posiada 86 państw oraz 4 inne podmioty, w tym

 • 32 europejskich
 • 1 z Australii i Oceanii
 • 14 afrykańskich
 • 15 azjatyckich
 • 1 bezterytorialny suwerenny podmiot prawa międzynarodowego
 • 3 organizacje międzynarodowe.
 • 13 północno- i środkowoamerykańskich
 • 10 południowoamerykańskich

Ponadto przy Stolicy Apostolskiej dodatkowo akredytowanych jest 66 ambasadorów mających swą główną misję przy innych państwach lub organizacjach międzynarodowych. Reprezentują oni państwa:

 • 3 z Australii i Oceanii
 • 17 azjatyckich
 • 7 europejskich
 • 5 północno- i środkowoamerykańskich
 • 2 południowoamerykańskich
 • 1 organizację międzynarodową.
 • 32 afrykańskich
                                     

1. Wprowadzenie

Ambasador akredytowany przy Stolicy Apostolskiej nie może być jednocześnie akredytowany przy Republice Włoskiej. Dlatego państwa, które nie posiadają oddzielnej ambasady przy Stolicy Apostolskiej akredytują swoich dyplomatów z innych przedstawicielstw w Europie. Obecnie żadna ambasada przy Stolicy Apostolskiej nie znajduje się na terenie Watykanu choć w przeszłości ambasady mieściły się również w tym państwie, np. Ambasada Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Wszystkie ambasady przy Stolicy Apostolskiej mieszczą się w Rzymie, na terytorium Republiki Włoskiej.

Zgodnie z artykułem 12 traktatów laterańskich dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej cieszą się w Republice Włoskiej immunitetem i przywilejami dyplomatycznymi zgodnie z prawem międzynarodowym nawet wówczas, gdy państwo, które reprezentują nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Republiką Włoską lub nie jest przez nią uznawane. Zgodnie z tym postanowieniem dziś na terytorium Republiki Włoskiej mieści się Ambasada Republiki Chińskiej przy Stolicy Apostolskiej, mimo iż Włochy nie uznają niepodległości tego państwa.

Użytkownicy również szukali:

stolica apostolska gdzie jest,

...
...
...