Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
                                     

ⓘ Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic – stowarzyszenie, którego statutowym celem jest podejmowanie inicjatywy oraz działalność zmierzająca do podnoszenia poziomu oświaty, kultury duchowej i materialnej mieszkańców jak też gospodarczego rozwoju Czechowic-Dziedzic.

                                     

1. Historia

Za datę powstania Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic przyjmuje się 13.03.1959 roku, kiedy to powstało Koło Miłośników Czechowic-Dziedzic. Z czasem zrodziła się inicjatywa by Koło Miłośników Czechowic-Dziedzic przekształcić w Towarzystwo i zarejestrować go. Założycielskie zebranie Towarzystwa odbyło się 30 października 1980 roku w siedzibie Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób i ich określa się jako członków – założycieli. Na zebraniu ustalono nazwę organizacji i brzmiała ona: Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Przyjęto też projekt statutu, tryb rejestracji oraz wybrano tymczasowe władze.

Decyzją Naczelnika Miasta i Gminy z dnia 16 marca 1981 roku Towarzystwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta i Gminy – Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych w Czechowicach-Dziedzicach pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Cele Towarzystwa określone w statucie to między innymi: zbieranie materiałów dotyczących Czechowic-Dziedzic, zabezpieczanie zabytkowych nieruchomości, ruchomości i ich konserwacja oraz odbudowa, opieka nad Izbą Regionalną, organizowanie imprez obrazujących tradycję, historię i współczesność, wydawanie materiałów informacyjnych, historycznych oraz zorganizowanie miejskiego muzeum.

Celem aktywizacji działalności Towarzystwa utworzono w nim 3 komisje: historyczną, zabytków i imprez. Towarzystwo nie posiadało własnej siedziby. Zebrania członków odbywały się w gmachu Urzędu Miasta i Gminy, lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopiero w 1990 roku Towarzystwo zyskało swoją siedzibę, a stało się nią lokum Izby Regionalnej przeniesionej ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Miejskiego Domu Kultury. W 1992 roku Towarzystwo zmieniło statut, co umożliwiło mu prowadzenie działalności gospodarczej.

                                     

2. Cele i środki działania

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

  • gromadzenie piśmiennictwa itp. materiałów dotyczących Czechowic-Dziedzic,
  • wydawanie i publikowanie materiałów informacyjnych, historycznych i reklamowych,
  • współpraca z organami, organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi wspierającymi statutową działalność Towarzystwa.
  • zabieganie o właściwy stan zabytkowych nieruchomości i ruchomości, ich konserwację i odbudowę,
  • opiekę nad zbiorami i eksponatami historycznymi oraz muzealnymi,
  • organizowanie imprez ukazujących tradycję, historię i dokonania współczesne Czechowic-Dziedzic,

Towarzystwo dokumentuje przeszłość, rozwija zainteresowania dziejami, tradycjami i kulturą naszego regionu. Młodemu pokoleniu ukazuje wartości i piękno tkwiące w historii, kulturze, zabytkach, wytworach kultury materialnej i duchowej oraz naszej pięknej i bogatej przyrody. Popularyzuje dzieje regionu organizując konkursy, wystawy, spotkania, sesje naukowe.

Członkowie Towarzystwa uczestniczą w obchodach kolejnych Dni Czechowic-Dziedzic, rocznic i świąt państwowych. W poznaniu własnej "małej ojczyzny” i budzeniu emocjonalnego stosunku do niej wielką rolę odgrywa edytorska działalność Towarzystwa, które wydało już kilkadziesiąt publikacji.

                                     

3. Zarząd TPCZ-DZ

Przewodniczący/Prezesi Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Bronisława Maresz 1980-1983

Józef Bartoszek 1983-1990

Henryk Szopa 1990-1992

Erwin Woźniak 1992-2016

Jacek Cwetler 2016-2018

Anna Wlazło od 2019

Użytkownicy również szukali:

czecho pl nieruchomości, legendy czechowic - dziedzic, wwwczecho,

...
...
...