Poprzednia

ⓘ Monika Całkiewicz
                                     

ⓘ Monika Całkiewicz

Monika Całkiewicz – polska prawniczka, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalistka w zakresie prawa karnego, kryminalistyki i kryminologii.

                                     

1. Życiorys

Ukończyła studia prawnicze. W latach 1999–2003 była asystentką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2011 była prokuratorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Jednocześnie w latach 2006–2012 zajmowała stanowisko adiunkta w Akademii Leona Koźmińskiego. W 2011 na podstawie dorobku naukowego uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UW stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Została profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Karnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, a w 2012 prorektorem ds. studiów prawniczych tej uczelni. Wykonuje zawód radcy prawnego.

W konkursach Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego im. prof. Tadeusza Hanauska w 2004 otrzymała nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską, a w 2012 za najlepszą rozprawę habilitacyjną w dziedzinie kryminalistki.

Została konsultantką Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

                                     
  • Jolanta Wąs - Gubała Konsultantami Rady Naukowej PTK są m.in. dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK, dr hab. Maria Kała, prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab
  • Prorektor ds. Studiów Prawniczych, Dyrektor Kolegium Prawa: dr hab. Monika Całkiewicz prof. ALK Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą: dr hab. Grzegorz Mazurek