Poprzednia

ⓘ SP
SP
                                     

ⓘ SP

Informatyka

 • Service Pack – bezpłatny, dostarczony przez producenta, pakiet zawierający nowe funkcje lub zbiorczą aktualizację bezpieczeństwa dla oprogramowania, udostępniony najczęściej w postaci pojedynczego pliku

Kultura

 • SP – singiel, krótkie wydawnictwo zawierające jeden lub więcej utworów zwykle zapowiadające i promujące album
 • South Park – amerykański serial animowany powstający od roku 1997

Nauka

 • Hybrydyzacja sp, sp 2, sp 3 – pojęcia z chemii kwantowej

Organizacje i instytucje

 • Stronnictwo Pracy II RP – polska chadecka partia polityczna działająca w II RP, na emigracji od 1939 do 1990 oraz w pierwszych latach Polski Ludowej 1945–1950
 • Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych w tym majątkowych praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku
 • Sprawiedliwa Polska – klub poselski o charakterze prawicowym funkcjonujący w Sejmie VII kadencji założony 11 lipca 2014
 • Solidarna Polska – inicjatywa polityczna byłych działaczy PiS skupionych wokół Zbigniewa Ziobry, a od 24 marca 2012 polska prawicowa partia polityczna
 • Partia Socjalistyczna Holandia – holenderska partia polityczna
 • Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
 • Stronnictwo Pracy III RP – mała polska prawicowa, chadecka partia polityczna, działająca pod różnymi nazwami i z przerwami od 1989
 • Straż pożarna – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami innymi niż przestępczość dla zdrowia i życia ludzkiego
 • Powszechna Organizacja "Służba Polsce” – polska państwowa młodzieżowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego 1948
 • SP – skrót od Szkoła Podstawowa
 • SP – Stronnictwo Patriotyczne lub obóz reform – nieformalne ugrupowanie polityków, skupiające działaczy dążących do przeprowadzenia reform w czasie Sejmu Wielkiego 1788-1792

Wojsko

 • Szkoła podoficerska
 • Siły powietrzne
 • Sausumos pajėgos Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos
 • Szkoła podchorążych np. SPPiech.

Inne

 • SP – jeden z prefiksów znaków rejestracyjnych polskich statków powietrznych rejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych
 • SP – jeden z prefiksów znaków wywoławczych przydzielonych polskim stacjom nadawczym