Poprzednia

ⓘ Andrzej Florczyk
Andrzej Florczyk
                                     

ⓘ Andrzej Florczyk

Ukończył w 1977 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, równolegle studiował też na Wydziale Socjologii tegoż uniwersytetu. W 1983 uzyskał doktorat w Instytucie Polityki Naukowej, Szkolnictwa Wyższego i Postępu Technicznego. W latach 1984-1989 pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich.

W latach 1990-1995 Dyrektor Biura informatyki Urzędu Rady Ministrów a potem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1993-2003 dyrektor Zespołu Informatyki Wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym.

Nadzorował prace kierowanego przez Marcina Bańkowskiego zespołu, który opracował dla zarządzonych na 19 września tegoż roku wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu RP, system wyborczy spełniający wymagania ordynacji uchwalonej w 1993. Przy tworzeniu systemu zastosowano nowoczesne narzędzia projektowe CASE, natomiast bazę rozproszono terytorialnie. System miał część centralną i 52 lokalne, obsługiwane z 450 stacji końcowych terminali. Rozwiązanie to pozwoliło sprawnie skonsolidować i ogłosić wyniki w skali kraju. Za to osiągnięcie otrzymał wraz z Marcinem Bańkowskim tytuł InfoStar 93.

Jako Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych, był współorganizatorem II Kongresów Informatyki Polskiej. Był też jednym z pomysłodawców powstania PIiT i wspomagał jej tworzenie. Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych z dziedziny socjologii i informatyki.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz instytucji demokratycznego państwa prawa.