Poprzednia

ⓘ Dominika Opalska
                                     

ⓘ Dominika Opalska

Dominika Opalska z domu Wajda – polska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie prawa handlowego i prawa cywilnego.

                                     

1. Życiorys

W 2004 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2006 na podstawie napisanej pod kierunkiem Józefa Okolskiego rozprawy pt. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo handlowe, prawo spółek. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo handlowe, prawo spółek. Została adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji.