Poprzednia

ⓘ Robert Grzeszczak (prawnik)
                                     

ⓘ Robert Grzeszczak (prawnik)

Robert Grzeszczak – polski prawnik, profesor nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego.

                                     

1. Życiorys

W 1998 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam też w 2003 na podstawie napisanej pod kierunkiem Krzysztofa Wójtowicza rozprawy pt. Parlamenty narodowe państw członkowskich w Unii Europejskiej otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne. W 2012 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Międzynarodowego. W 2019 nadano mu tytuł profesora nauk społecznych. Wszedł w skład Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. W 2020 wybrano go na przewodniczącego tego komitetu.

Użytkownicy również szukali:

robert grzeszczak kancelaria,

...
...
...