Poprzednia

ⓘ Policealna szkoła plastyczna
                                     

ⓘ Policealna szkoła plastyczna

Policealna szkoła plastyczna – w obowiązującym w Polsce systemie kształcenia artystycznego typ szkoły artystycznej publicznej lub niepublicznej prowadzącej wyłącznie kształcenie artystyczne. Nauka w policealnej szkole plastycznej trwa 2 lata i kończy się egzaminem dyplomowym.

Ukończenie policealnej szkoły muzycznej wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego plastyk.