Poprzednia

ⓘ Ekonomiczna teoria kontraktu
                                     

ⓘ Ekonomiczna teoria kontraktu

Adaptacja – jest głównym mechanizmem ekonomicznym, jej analiza powinna być centralnym zadaniem ekonomii

Rodzaje Adaptacji:

 • komercyjna- dokonuje się ona poprzez występowanie struktur hierarchicznych i poprzez świadomą współpracę pomiędzy partnerami transakcji. Koszty tej adaptacji w głównie koszty administrowania.
 • rynkowa- dokonują się przez niezależnych partnerów poprzez mechanizm rynkowy cenowy. Warunkiem ich występowania jest brak wyspecjalizowanych zasobów, przy niskich kosztach adaptacji
                                     

1. Procesy adaptacyjne partnerów transakcji, a formy kontraktów

 • Formy pośrednie hybrydowe.
 • Transakcje organizowane przez rynek.
 • Transakcje organizowane przez formy hierarchiczne.

Wybór form zależy od wysokości kosztów transakcyjnych z nią związanych. Koszty transakcyjne zależą od:

 • stopnia niepewności
 • częstotliwości transakcji
 • charakteru zasobów zaangażowanych w transakcji.
                                     

2. Adaptacja rynkowa a wyspecjalizowanie zasobów

Wyspecjalizowanie zasobów wynika z cech zasobu bądź z jego lokalizacji.

Przykładami wyspecjalizowanych zasobów są:

 • Pracownicy posiadający specyficzne kwalifikacje
 • Przedsiębiorstwo produkuje specyficzny produkt, który spełnia wymagania konkretnego klienta
 • Pracownik, który mieszka blisko miejsca swojej pracy

Wyspecjalizowanie zasobów może napotkać utrudnienia, gdyż:

 • Wysokie są koszty monitorowania.
 • Mechanizm wejścia i wyjścia ma ograniczone zastosowanie.
 • Konflikty rozstrzyga sąd, co powoduje dodatkowe koszty.
 • Transakcja przestaje być bezosobowa.
                                     

3. Kontrakt umowa

Umowa to dwustronna czynność prawna zgodne oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych, będąca powszechnie przyjętym sposobem nawiązywania więzi gospodarczych przez podmioty prawa jest instrumentem wymiany dóbr i usług w formie towarowo-pieniężnej; stanowi podstawowe źródło powstania stosunku cywilnoprawnego zobowiązaniowego pomiędzy stronami, które ją zawarły.

                                     

3.1. Kontrakt umowa Sposób zawarcia umów

1.ze względu na strony:

 • jednostronnie gospodarcze – jedna strona to podmiot gospodarczy;
 • dwustronnie gospodarcze – obie strony to podmioty gospodarcze,

2. ze względu obowiązek zawierania:

 • obligatoryjne – istnieje prawny obowiązek ich zawierania;
 • dobrowolne – nie ma prawnego obowiązku ich zawierania,

3.ze względu na długość okresu świadczeń: umowy wieloletnie, roczne, krótkoterminowe krótsze niż rok, świadczenia jednorazowe,

4.ze względu na przedmiot działalności gospodarczej:

 • założycielskie, dotyczące przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, pośrednictwa, o współdziałanie.
 • obrotu towarowego, inwestycyjne, transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe,
                                     

3.2. Kontrakt umowa Przykłady Kontraktów

 • Farmer zachęcony reklamą zamawia za $25 środek, który ma być skutecznym narzędziem zabijania świerszczy. Dostaje 2 drewniane klocki z instrukcją: połóż świerszcza na klocku A i zgnieć go klockiem B
 • Bogaty wujek obiecuje siostrzeńcowi wycieczkę dookoła świata, gdy ten skończy uczelnię z wyróżnieniem.
                                     

4. Transakcyjna teoria kontraktów

Koszty transakcyjne ang. transaction cost – koszty koordynacji działalności przedsiębiorstwa wynikające ze współdziałania wielu podmiotów gospodarczych na rynku. Pojęcie wprowadzone przez Ronalda Coase, a rozwinięte przez Olivera Williamsona w teorii kosztów transakcyjnych.

                                     

5. Doskonały kontrakt i doskonała konkurencja

Jeśli kontrakt obietnice, zobowiązania jest w pełni egzekwowany i w pełni odpowiada celom obu stron to możemy go uznać za kontrakt doskonały.

Warunki kontraktu doskonałego:

 • dążenie do maksymalizacji
 • stabilne preferencje
 • ograniczoność wyboru
 • dostępna pełna informacja
 • racjonalne zachowanie